Close

10 TRENDS VOOR DE WONINGMARKT IN 2018

Groeiende complexiteit door tegenstrijdige trends
Waar moeten corporaties, ontwikkelaars, zorgpartijen en overheden in 2018 rekening mee houden? Het lijken mooie tijden voor de woningmarkt. Prijzen stijgen, woningen verkopen goed. Kortom: de kansen op de woningmarkt zijn groot. Maar tegelijkertijd groeit de krapte op de arbeidsmarkt, stijgen bouwkosten, zijn mensen vaak (teveel) op zichzelf aangewezen. In Binnenlands Bestuur schetsen we de 10 trends voor 2018 die u helpen bij het herkennen van deze kansen en risico’s, en het bepalen van uw plannen. Benieuwd? Lees ze hier.