Close

Afwegingskader woningbouw: evenwicht tussen richting en ruimte

De woningmarkt lijkt uit het dal te klimmen. Toch is er ook nog veel onzekerheid. Bij nieuwbouw doet zich een paradox voor. Enerzijds is er behoefte aan een koers vanuit de overheid (wat wel en wat niet). Anderzijds moet er vrijheid zijn om snel op de nog altijd veranderende markt in te kunnen spelen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft hierop ingehaakt door een ‘afwegingskader voor woningbouwontwikkeling’ uit te werken.

Het is een instrument geworden dat goed wordt gebruikt. Én bovendien voorziet in de vereisten vanuit de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, de regionale woonagenda en verschillende gemeentelijke kaders (grond, stedenbouw, Wmo). Companen begeleidde het proces.

Een gesprek met Josine Overbeek, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Alphen aan den Rijn, over het succes van het afwegingskader.

evenwicht-tussen-richting-en-ruimte-verkleindHet mooie is dat het geen speeltje van de adviseurs wonen is geworden, maar een instrument dat breed binnen de gemeente leeft,” aldus Josine.
Dat komt vooral doordat verschillende afdelingen aan het proces deelnamen. Daarnaast leverden corporaties, diverse makelaars en ontwikkelaars met hun kennis een waardevolle bijdrage aan de onderbouwing van het afwegingskader. “Hiermee heeft Companen met ons binnen korte tijd veeldraagvlak gecreëerd.

Het afwegingskader werkt als volgt. Companen heeft eerst de belangen bij de beoordeling van plannen in beeld gebracht. Op basis van die belangen is een set kwalitatieve beoordelings­criteria uitgewerkt. Josine: “Vervolgens hebben we de huidige bouwplannen een score gegeven aan de hand van die criteria. Het aardige is dat je soms wel een bepaald gevoel hebt bij een plan, maar het niet precies kan benoemen. Uit het afwegingskader wordt nu duidelijk waarom een plan wel of niet goed scoort.” Bij een aantal plannen is een diepgaande discussie gevoerd over de toekomst ervan. Bijvoorbeeld of een herprogrammering of een andere fasering gewenst is. Dit heeft tot bijstelling van plannen geleid. De mogelijkheden hiervoor zijn uiteraard afhankelijk van hoe ver een plan gevorderd is.

De gemeente gebruikt het afwegingskader tegenwoordig volop bij bestaande en nieuwe plannen. Als prioriterings­instrument, maar ook als communicatiemiddel voor ontwik­kelende partijen. Josine: “We maken zo inzichtelijk wat we op verschillende locaties willen bereiken. Ontwikkelaars geven aan het prettig te vinden dat we die duidelijkheid kunnen geven, zonder dat het een dwingend format is. Ook als ontwikkelaars met een nieuw initiatief bij de gemeente aankloppen, biedt het afwegingskader een goed vertrekpunt voor een gesprek.

Neem voor meer informatie contact op met Bram Klouwen.