Close

Basiscursus prestatie­afspraken

Een hoogwaardig programma waarin beleidstheorie en uitvoeringspraktijk elkaar vinden, gericht op versnellen, concretiseren en meer wederkerigheid in prestatieafspraken.De cursus bestaat uit een dagdeel voor gemeenten en corporaties (ambtelijke en bestuurlijk). In het eerste deel van het programma kijken we naar de beleidstheorie en achtergronden bij prestatieafspraken en wederkerigheid. Het tweede deel van het programma is een werkplaats, waarin gemeenten en corporaties samen met hun casus aan de slag gaan. Het programma krijgt hiermee een concrete uitwerking en is het idealiter al van invloed op de nieuwe lichting prestatieafspraken voor 2020 en verder.

7 oktober 2019