Close

Companen stelt kernpublicatie WoON 2018 op

In april 2019 komt het nieuwe WoonOnderzoek Nederland 2018 beschikbaar voor breed gebruik door gemeenten, woningcorporaties en andere partijen die betrokken zijn bij het wonen en de woningmarkt in Nederland. Deelnemers aan de oversampling krijgen al eerder de beschikking over het databestand voor hun gebied. Companen is door het ministerie van BZK gevraagd de kernpublicatie van het WoON 2018 te verzorgen. Wij zijn daarom nu al bezig met de analyses van de nieuwe uitkomsten. Daardoor kennen we alle achtergronden en aandachtspunten om dit complexe databestand op de juiste wijze te analyseren en kunnen we snel schakelen om uw vragen op te pakken. Wij helpen u graag met het duiden van de actuele resultaten en de vertaling ervan naar woonbeleid.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Lijzenga.

7 december 2018