Close

Complexe woningmarktkeuze voor nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik fuseren per 1 januari 2019 tot het nieuwe ‘Vijfheerenlanden’. Dat stelt de gemeenten voor een lastige keuze. Zederik en Leerdam behoren namelijk tot de woningmarktregio Woongaard, Vianen tot de woningmarktregio U16. De Woningwet bepaalt dat iedere Nederlandse gemeente behoort tot maximaal één woningmarktregio. Dit vraagt van de drie gemeenten een keuze te maken. Sluit Vijfheerenlanden zich aan bij de Utrechtse regio ‘U16’ of bij Woongaard. Voor beide keuzes waren volgens de gemeenten en corporaties argumenten aan te dragen. De gemeenten en corporaties wilden daarom een krachtig advies, op basis waarvan deze impasse doorbroken kon worden.

De woningmarktregio is bepalend voor de investeringsbijdrage die de drie corporaties mogen leveren aan de volkshuisvesting: met welke keuze is de volkshuisvestelijke opgave in de nieuwe gemeente het meest gediend? Vanwege dit belang wilden de gemeenten de regiokeuze baseren op een objectieve onderbouwing. Companen heeft in opdracht van de gemeenten een onderzoek uitgewerkt, dat is voorzien van een advies. De regiokeuze is hierin afgewogen op diverse criteria, waaronder de gevolgen voor huurders en woningzoekenden en de investeringsmogelijkheden voor de lokale volkshuisvestingsopgave.

Het onderzoek van Companen resulteert in het advies aan de gemeenten om te kiezen voor ‘Woongaard’. Deze leidt tot behoud van drie investerende corporaties in Vijfheerenlanden. Het biedt voor de lokale praktijk maximale zekerheid bij het realiseren van haar volkshuivestelijke opgaven; in het bijzonder rond nieuwbouw.

Het advies is nu de zienswijzeprocedure ingegaan. De gezamenlijke colleges van B&W zullen vóór 1 november hun definitieve keuze moeten indienen bij de minister.

Meer weten? Neem contact op met Bram Klouwen of Roy Nieuwenhuis.
Het adviesrapport is te raadplegen via de website van de gemeente.

27 juni 2018