Close

Doe mee aan de evaluatie van de herziene Woningwet

Mogen we een uur van uw tijd om te weten hoe de Woningwet in uw praktijk werkt? Wat zijn uw ervaringen met de Woningwet?

Alle corporaties, huurdersorganisaties, gemeenten en Raden van Commissarissen hebben van Companen in opdracht van het ministerie van BZK hierover een vragenlijst gehad. Tot op heden blijft het aantal reacties op deze vragenlijst achter bij de verwachtingen.

Nu horen we in de praktijk dat de vragenlijst lang en gedetailleerd is. Dat herkennen we. Dit detailniveau is gekozen om uw input ook echt te kunnen vertalen naar de betreffende wettelijke maatregelen, zodat helder is wat werkt en wat niet. Uw reactie is van belang om vast te stellen of de wet werkt zoals deze beoogd is en zal worden gebruikt om te bepalen op welke punten de Woningwet aanpassing behoeft. Dit is de kans om uw mening hierover te geven.

Om voldoende reacties te kunnen krijgen, geven we u graag een week extra om de vragenlijst in te vullen. Doet u mee en geeft u ons de feedback die nodig is? Vult u de vragenlijst uiterlijk 2 mei in.

Mocht u nog geen vragenlijst hebben ontvangen, neem dan contact op via projecten@companen.nl of 0800-2667263.