Close

Effectief prestatieafspraken voorbereiden via online Huurdersdialoog

Samenwerking met Synmind

Veel huurdersorganisaties hebben behoefte om met hun achterban de inzet bij de prestatieafspraken te verkennen. Maar hoe kan dit effectief: hoe peil je in beperkte tijd de mening van je achterban? Hoe weet je waar de prestatieafspraken echt over moeten gaan?
Samen met Synmind hebben we het online platform De Huurdersdialoog ontwikkeld. Via dit instrument kunnen huurdersorganisatie snel inzicht krijgen in verschillende meningen over onderwerpen die in de prestatieafspraken aan de orde kunnen komen. De Huurdersdialoog geeft zowel een beeld van individuele meningen als groepsmeningen. Via een online platform reageren huurders op een aantal prikkelende vragen en stellingen. Zij kunnen bovendien reageren op elkaar. Een moderator van Companen verdiept de discussie door aanvullende vragen en stellingen. Dit maakt duidelijk wat huurders belangrijk vinden, maar ook wat achterliggende motieven zijn. Zo draagt De Huurdersdialoog bij aan de effectieve inbreng van huurdersorganisaties bij prestatieafspraken: omdat prioriteiten duidelijker zijn, maar ook de argumenten al eens over tafel zijn gekomen.

 

 

Hoe werkt het?

Basispakket

Het basispakket bestaat uit een tool voor uw actieve achterban. Op een veilige website gaan deelnemers (desgewenst anoniem) in dialoog over een aantal vaste vragen en stellingen. Deze gaan over de belangrijkste onderwerpen die bij prestatieafspraken aan de orde komen: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en leefbaarheid. Companen modereert de discussie voor een periode van twee weken. Na afloop van de discussie ontvangt de huurdersorganisatie een beknopt rapport met per thema de gewenste inzet en de belangrijkste motieven hiervoor.

De kosten voor het basispakket bedragen € 2.000,-. Het maximale aantal deelnemers is 25. Het basispakket is hiermee gericht op actieve huurders (het aantal deelnemers kan in overleg vergroot worden).

 

Pluspakket

Met het uitgebreide pakket heeft u de mogelijkheid om zelf vragen en stellingen toe te voegenU kunt daarmee uw specifieke informatiebehoefte en lokale inkleuring een plek geven. In de voorbereiding stemmen wij de vragen en stellingen met u af.

Ook kunt u uw achterban tussentijds raadplegen over conceptafspraken. Zo kunt u een aantal hete hangijzers in de prestatieafspraken voorleggen aan uw achterban.

U ontvangt een uitgebreider rapport dan in het basispakket. Deze rapportage bevat een samenvatting van de dialoog en we bieden de mogelijkheid om een analyse van de gesloten vragen te maken met onderscheid tussen verschillende doelgroepen (starters, senioren, enz). Zo kan de gewenste inzet gewogen worden, waarmee we voorkomen dat de mening van een kleinere groep ondergesneeuwd raakt.

De kosten voor het pluspakket bedragen € 3.750. Het pluspakket is gericht op het raadplegen van actieve huurders en een vragenlijst voor de hele achterban.

 

Meer weten over de Huurdersdialoog? Neem contact op met Marnix Groenland of Gerald Wiebing.