Ruimtelijke onderwerpen als bouw, verkeer, natuur en zeker ook volkshuisvesting boeien mij al mijn hele werkzame leven. Niet zo gek toch, want waar, hoe en met wie we wonen zijn zo ongeveer de belangrijkste vragen in een mensenleven. Voor veel mensen is de kwaliteit van leven ook direct verbonden met de eigen woonsituatie.

Als journalist schreef ik jarenlang over de Nederlandse ruimte, de inrichting ervan en de rol van decentrale overheden daarin. Nu zit ik bij Companen dichter bij het vuur in een boeiende, maar voor onze opdrachtgevers hectische, tijd. De druk op het woonbeleid van gemeenten loopt verder op. Corporaties hebben steeds meer moeite met onderhoud en verduurzaming van hun woningvoorraad. De standaardoplossingen hiervoor voldoen niet altijd meer en een nieuwe kijk op dingen is soms nodig. En bovendien: de uitvoering moet altijd passen bij het karakter van een dorp, stad, streek of regio.

Ik woon in het laaggelegen Gouda, wandel en fiets regelmatig in het veenweidegebied rondom de stad en peddel mijn kano door de Reeuwijkse Plassen. Hoe ik ontstress? Bij voorkeur op de allerbeste manier: in de natuur, met een tent en een kampvuur.

Meer weten? U kunt Michiel mailen via . Bellen kan ook. Zijn telefoonnummer is +31 (0)6 43 55 57 84.

13 december 2022