Close

Heeft u de woon-zorgbehoeftes in uw regio volledig in beeld?

Mensen die zorg nodig hebben, toch zelfstandig laten wonen. Zo lang mogelijk. Dat is uw uitdaging en die van uw ketenpartners. Maar hoe organiseer je dat zo goed en efficiënt mogelijk?

Gemeenten, corporaties, zorginstellingen en verzekeraars moeten samen tot gedragen en onderbouwde plannen komen. Dan helpt het als je een helder onafhankelijk inzicht hebt in de woonzorgbehoeftes binnen de eigen regio of werkgebied. De Woonzorgweter van Companen is een in de praktijk beproefde methode om de situatie in uw gebied in kaart te brengen. Zo ondersteunen we de samenwerking tussen stakeholders richting een gedragen visie op de huisvestingsopgave voor de kwetsbaarste groepen.

Download onze brochure en lees meer over onze systematische aanpak en de inzet van de Woonzorgweter

Of neem contact op met Roosje van Leer of Martin Bleijenburg.

6 december 2018