Close

Het Veldlab: welkom voor een ontdekkingsreis!

Van woensdag 3 juli tot en met vrijdag 5 juli is Companen met een eigen programma aanwezig op het festivalterrein van Ruimtekoers. Ruimtekoers is een stedelijk en cultureel experiment verpakt in een toegankelijk festival.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Meldt u snel aan:

Ja, ik kom naar het Veldlab tijdens Ruimtekoers Festival

Het is de eerste keer dat het evenement plaatsvindt in de buitenlucht. De organisatie wil de potentie van de buitenruimte in de stad voelbaar maken door middenin de samenleving – waar mensen boodschappen doen, wonen en naar school gaan – workshops, lezingen, muziek, theater en kunst te programmeren. Op deze manier wordt de openbare ruimte tot speelveld getransformeerd waar men samen nieuwe ideeën kan ontwikkelen voor het leven in de stad. Companen nodigt u van harte uit om samen met professionals, publiek en wijkbewoners in ons Veldlab te onderzoeken wat wel en wat niet goed werkt in de openbare ruimte in een wijk.

Op 3 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur is het thema ‘Bewoners aan zet’. Actieve bewoners en betrokken wijkprofessionals vertellen over hun ervaringen bij particuliere initiatieven in de buurt. We spreken met elkaar over succesfactoren en hobbels en onderzoeken wat er nodig is om wijkinitiatieven tot bloei te laten komen.

Op 4 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur staat het thema ‘Placemaking’ centraal. Wat draagt bij aan het creëren van betekenisvolle publieke ruimte en hoe zorg je dat mensen zich verbonden voelen met hun omgeving? Na een inleiding over de ideeën achter de herstructurering van Malburgen (Masterplan Malburgen) maken we vanuit het Veldlab samen met stedenbouwkundigen, kunstenaars en buurtbewoners een ronde door de wijk Malburgen-West. Welke elementen in de publieke ruimte stimuleren ontmoeting en verbondenheid? En welke barrières zien we die dit juist in de weg staan?

Op 5 juli van 13.00 uur tot 15.00 uur onderzoeken we de functies van een wijkpark. We lopen vanuit het Veldlab naar Park West en spreken met bewoners en betrokken (landschap)ontwerpers over de rol van een park voor verschillende gebruikersgroepen, en hoe je daar bij de inrichting rekening mee kunt houden. Hoe zorg je dat iedereen zich thuis kan voelen en iets van zijn gading vindt, zonder dat de openbare ruimte ‘verrommelt’? We sluiten deze dag af met een hapje en een drankje in het Festival Restaurant ‘A Place To Eat’.

Doet u mee? Meldt u dan aan via deze link:

Ja, ik kom naar het Veldlab tijdens Ruimtekoers Festival

Let op: het aantal plaatsen is beperkt! Vermeld in uw mail uw naam en contactgegevens en geef duidelijk aan voor welk programmaonderdeel u zich aanmeldt.


Meer weten over het programma van Ruimtekoers? Kijk op www.ruimtekoers.nl of neem contact op met Mattijs Letteboer of Roosje van Leer van Companen.

7 juni 2019.