Close

Cursussen en bijeenkomsten

Wij stellen onze kennis graag beschikbaar via cursussen, coaching of samenwerking. Bekijk ons huidige aanbod.

Praktijkcursus woonbeleid

De praktijkcursus woonbeleid behoort tot de best beoordeelde cursussen van de Bestuursacademie Nederland. Companen verzorgt deze cursus, waarin uitwisseling van ervaringen en tal van praktijkvoorbeelden aan de orde komen. Vele cursisten gingen u voor en hoorden actualiteiten rond woonvisies, prestatieafspraken, Herzieningswet, Huisvestingswet, wonen-welzijn-zorg, vitaliteit van wijken en dorpen. En natuurlijk nog vele andere onderwerpen. De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en woningcorporaties die graag meer willen weten over de laatste ontwikkelingen rond de woningmarkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram Klouwen of via de website van de Bestuursacademie.

bestuursacademie.nl

Cursus wonen en zorg voor corporaties

Companen is officieel samenwerkingspartner van CorporatieNL Opleidingen. Onze gedeelde ambitie is de corporatiesector blijvend te verbeteren met kwalitatief hoogstaande kennis. Gezamenlijk verzorgen we de trainingen ‘Wonen met Zorg’ en ‘Nieuw in de corporatie’. Beide trainingen behoren tot de belangrijkste trainingen voor de corporatiesector. 

Kijk op de website voor het actuele aanbod opleidingen en trainingen.

corporatienl.nl

Coaching: meerjarige investering

Om goed gebruik te maken van lokale aanwezige kennis kiezen gemeenten en corporaties voor het maken van plannen in eigen beheer (woonvisies, voorraadbeleid, woonserviceontwikkeling). In die situaties heeft Companen haar waarde als coach bewezen. Companen coacht ten aanzien van projectmatig werken, procesmanagement en complexe besluitvormingsprocessen.

Interesse in coaching? Neem contact op met Bram Klouwen.

Kennispartners

Door verbinding van kennis kunnen wij opdrachtgevers beter van dienst zijn. We zijn partner van kennisinstellingen op ons vakgebied. 

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

platform31.nl

RUIMTEVOLK is een kennisorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. We ondersteunen en inspireren steden, dorpen en regio’s bij complexe ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Wij organiseren kennis om te komen tot nieuwe antwoorden, innovatie en handelingsperspectieven. 

ruimtevolk.nl

De MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek. 

moaweb.nl

De Universiteit Utrecht werkt op gebied van onderwijs en onderzoek intensief samen met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal. Deze samenwerking leidt tot innovatie, economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

uu.nl

Synmind is gespecialiseerd in online dialogen. Wij ondersteunen het halen van uwdoelstellingen en het proces. Wij maken consultaties en onderzoek sneller,effectiever en zorgvuldiger. Stakeholders brengen zelf hun mening en argumentennaar voren. Alles zorgvuldig vastgelegd. Voordeel: je neemt deel op eigen tijden eigen plek. Wanneer het jou uitkomt.

synmind.com

Samenwerking

Wij zoeken samenwerking met andere gerenommeerde onderzoeksbureaus om op integrale vragen volwaardige antwoorden te kunnen geven.

Bureau Louter

Regionaal economische vraagstukken

bureaulouter.nl
CAB Groningen

Arbeidsmarktvraagstukken

cabgroningen.nl
Jester Strategy

Strategie-ontwikkeling

jester.nl
VD2 Advies

Juridische vragen

Kragten

Ruimtelijk ontwerp

kragten.nl