Close

Kennis­bijeenkomsten Prestatie­afspraken

Aedes heeft, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Companen gevraagd de kennisbijeenkomst Prestatieafspraken te organiseren.

Wat kunt u verwachten?
De levendige, interactieve bijeenkomst start met een korte introductie over de Woningwet, positie en rol gemeente, corporatie en huurdersorganisatie. Vervolgens gaat u samen aan de slag met een variatie aan thema’s en werkvormen. Denk bijvoorbeeld aan instrumentarium om meer zicht te krijgen op elkaars (on)mogelijkheden, zoals een knoppensessie, IBW, transparantietool en verschillende spelvormen.
Hierna volgt een interactieve opstelling om met elkaar de procesgang bij een gemeente en corporatie rond een project helder te krijgen. Ook is aandacht voor evenwichtig onderhandelen: hoe maakt u uw eigen rol effectiever, hoe formuleert u uw prioriteiten en wat vraagt u van de ander en wat biedt u in ruil daarvoor?
Er is ruimte voor actieve inbreng van uw eigen casus, met gerichte coaching en intervisie. De middag eindigt met discussie met een corporatiebestuurder en wethouder over een concrete casus.

De kennisbijeenkomsten vinden plaats op:
• 11 september in Nijmegen-Lent
• 18 september in Breda
• 25 september in Breukelen
• 26 september in Zwolle

Alle bijeenkomsten zijn van 13:00 uur tot 17:00 uur, inclusief lunch.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar er is wel een no-show fee van 50 euro voor wie zich niet, of niet op tijd, afmeldt. Meer informatie leest u in de annuleringsvoorwaarden bij het aanmelden.

Aanmelden kan via de website van Aedes.

22 juli 2019