De ladder is per 1 juli 2017 aangepast en vereenvoudigd. De afzonderlijke treden zijn komen te vervallen. In de kern blijft de laddertoets gelijk: de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet in de toelichting bij het bestemmingsplan zijn aangetoond. Daar bovenop geldt voor een ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied een uitgebreide motiveringsplicht. Grootste verandering is de bevoegdheid die gemeenten krijgen om de laddertoets uit te stellen tot de vaststelling van een wijzigings- of uitwerkingsplan. Bij een flexibel bestemmingsplan voorkomt dit dubbele onderzoekslasten.

Companen voert met grote regelmaat laddertoetsen uit. Onze aanpak kenmerkt zich door lokaal maatwerk en een zorgvuldige onderbouwing. Daarin geven we een onafhankelijk oordeel over de mogelijkheden van de nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hierdoor houden onze laddertoetsen stand bij de Raad van State.

Meer weten over onze advisering bij toepassing van de ladder? Neem contact op met Roy Nieuwenhuis of Gerald Wiebing.

17 juli 2017