Close

Menno van Setten

Onderzoeker

Werkvelden: woningmarktonderzoek, leefbaarheidsonderzoek.

setten@companen.nl