Close

Mini-symposium 18 april ‘Particulier initiatief: nog pilot of al mainstream?’

Dichtbij mensen

De samenleving verandert steeds sneller. De woningmarkt is mede daardoor soms moeilijk te betreden, zeker als je wat anders wilt. We nemen meer het heft in eigen hand. Mensen organiseren zich in nieuwe (collectieve en/of lokale) initiatieven om zelf hun omgeving klaar te maken voor de toekomst. De komst van de Omgevingswet zal dit verder versterken. Ga je als gemeente en corporatie hierin mee? Welke rol neem je hierbij? Duizend bloemen laten bloeien?

Waarom een symposium?
Companen is verhuisd naar een nieuw kantoorgebouw De Enk in Arnhem, Tivolilaan 205. Deze verhuizing naar een mooie inspirerende plek, in combinatie met dat Jeroen Lijzenga en Martin Bleijenburg nieuwe partners zijn, is een goede aanleiding om dit samen met onze partners te vieren in een mini-symposium. Een goede dosis actuele inhoud in een luchtige setting.

Wij gaan met u in gesprek over deze ontwikkeling. Wat kunnen we leren van deze initiatieven? Hoe maken we dit mogelijk? Tijdens het mini-symposium ‘Particulier initiatief: nog pilot of al mainstream?’ bespreken we in een kort en snel programma deze ontwikkeling.

 

U komt toch ook?

18 april van 16 uur tot circa 19 uur
in ons nieuwe kantoorgebouw De Enk, Tivolilaan 205 te Arnhem.
Wij vragen om u vooraf aan te melden. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt.

Ja, ik kom ook

Wat kunt u verwachten?

Op 18 april staat het lokale initiatief centraal. U krijgt een kijkje in de keuken van een drietal initiatieven en de drijvende krachten hierachter. Wat bepaalt het succes? Wat ging er mis?

  • Lia Bruins maakt zich er hard voor om een woonconcept voor ouderen te realiseren in Driebruggen bij Gouda.
  • Harrie Hamstra is initiatiefnemer van nieuwe woonbuurten volgens het samenlevingsconcept Mens- en Milieuvriendelijk Wonen in Zwolle (MMWZ). Hofjes, maar dan voor iedereen.
  • Hero Klinker belicht vanuit de Lokale Vereniging van Dorpsbelangen in Zalk de initiatieven op het gebied van wonen, natuur en cultuur die de dorpsbewoners ondernemen om het dorp leefbaar en levendig te houden.

Frans Soeterbroek – De Ruimtemaker – spiegelt en prikkelt. Hij brengt de werelden van omgevingsbeleid, stads- en gebiedsontwikkeling samen met die van democratische vernieuwing, collectieve intelligentie en sociaal kapitaal.
Jeroen Lijzenga gaat in op de cijfers achter het lokale initiatief. Martin Bleijenburg belicht het proces. En vooral u bent aan bod; om uw ervaringen te delen en vragen te stellen.

Programma
Wij bieden u het volgende programma:

Vanaf 16.00 uur Ontvangst met een welkomstdrankje
16.15 uur Kort welkom door Bram Klouwen, directeur van Companen
16.20 uur Opening kantoor door de Arnhemse wethouder wonen, Ronald Paping
16.45 uur Presentaties van lokale initiatieven.
Afgewisseld met uitdagende bespiegelingen:

  • De cijfers achter het lokale initiatief
  • De processen en leerpunten
  • De nieuwe rollen van partijen
18:00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

De middag wordt opgevrolijkt door het Combo Trio Concordia.

Tot 18 april!
Wij zijn benieuwd naar uw komst en verheugen ons op een inspirerende bijeenkomst op een verfrissende plek.

Namens alle Companen!

Meer weten? Neem contact op met ons secretariaat: secretariaat@companen.nl.

25 maart 2019