Close

Monitor huurbeleid 2018: corporaties zeer terughoudend met de jaarlijkse huurverhoging

Het Companen-onderzoek Monitoring huurbeleid 2018 is bij de Staat van de Woningmarkt 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Uit ‘Monitoring huurbeleid 2018‘ blijkt dat corporaties in 2018 zeer terughoudend waren met het verhogen van de huren. De wettelijke ruimte om de huren van sociale huurwoningen te verhogen was door de wat gestegen inflatie hoger dan in voorgaande jaren. Toch bleven verhuurders ruim binnen de maximale huurverhoging van 3,9% die mogelijk was. Gemiddeld verhoogden corporaties de huren van sociale huurwoningen bij zittende huurders met 1,4%. Gecorrigeerd voor de inflatie verhoogden corporatie de huren gemiddeld niet. Commerciële verhuurders verhoogden de huren bij zittende huurders gemiddeld met 3,0%.

Bij het opstellen van de Staat van de Woningmarkt 2018 is door BZK naast dit onderzoek gebruik gemaakt van het Companen-onderzoek Monitor tijdelijke verhuur 2017.

Download ‘Monitoring huurbeleid 2018’.
Download ‘Monitor tijdelijke verhuur 2017’.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Lijzenga.

20 november 2018