Close

Monitor tijdelijke verhuur 2015 gepubliceerd

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Companen voor het derde achtereenvolgende jaar in beeld gebracht hoe de tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet zich in 2015 heeft ontwikkeld. Daaruit komt het beeld naar voren dat de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen terugloopt onder invloed van de aantrekkende woningmarkt.

Er blijft echter nog steeds behoefte aan deze vorm van tijdelijke verhuur. Het aantal vergunningen dat is afgegeven voor tijdelijke verhuur van woonruimte in andere gebouwen is echter wel toegenomen, wat in lijn ligt met de opgave voor transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen. Leegstaande gebouwen kunnen tevens via een bruikleenovereenkomst (antikraak) ter beschikking worden gesteld voor bewoning in het kader van leegstandbeheer. Dit kan door middel van het afsluiten van een bruikleenovereenkomst door een tijdelijke bewoner met een leegstandbeheerder, gemeente of woningcorporatie. Het aantal afgesloten bruikleenovereenkomsten is in 2015 in totaal licht gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Aangezien er in Nederland sprake is van veel leegstand van kantoorgebouwen, vervult het leegstandbeheer op deze wijze een rol in de beperking van de gevolgen van deze leegstand.

29 juni 2016