Waar in het verleden middeninkomens naar een koopwoning gingen, zien we steeds vaker dat mensen noodgedwongen starten in een dure huurwoning. Reden hiervoor is vaak meer noodzaak dan wens. Vervolgens zitten mensen vast in hun dure huurwoning, hebben te maken met hogere woonlasten dan wanneer zij dezelfde woning zouden kopen, en bouwen zij geen vermogen op. Samen met BLG (hypotheekverstrekker van de Volksbank) verkenden we dit vraagstuk en zochten we naar oplossingen. Dit leidde tot de introductie van de “huurverklaring” van BLG. Wilt u weten wat dit inhoudt? Lees dan verder.
Wilt u ook een pragmatische oplossing bij uw complexe woningmarktuitdagingen, neem dan contact op met Bram Klouwen van Companen.

 

Nieuws in hypothekenland: de huurverklaring

Meer kansen voor duurhuurders

Dit voorjaar lanceerde hypotheekverstrekker BLG Wonen een noviteit: de huurverklaring. Een antwoord op de vraag van veel duurhuurders: “Waarom mag ik wel hoge huurlasten betalen, maar mag ik niet kopen voor lagere maandlasten?”

“Met de huurverklaring raken we een probleem waar veel duurhuurders tegen aan lopen. Dat blijkt uit het overweldigende aantal spontane aanmeldingen van duurhuurders voor de pilot eerder dit jaar”, vertelt projectleider Georgette Lageman. “Meer dan 1300 duurhuurders meldden zich aan. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen een eigen huis willen.”

 

Simpel idee

“Bij het afsluiten van een hypotheek wordt uitgegaan van de zogenaamde ‘Loan to Income (LTI)’ en de ‘Loan to Value (LTV)’ toetsen. In individuele gevallen mogen kredietverstrekkers van de LTI-standaard financieringsnormen afwijken, mits goed onderbouwd. Met de huurverklaring kan de klant samen met zijn adviseur de in het verleden gedragen huurlasten als extra onderbouwing indienen. Voor duurhuurders die niet aan de gestelde standaard leennormen voldoen, kan dat net het verschil maken.”

 

Onderzoek en visie

Lageman vervolgt: “Met Companen hebben we begin dit jaar veel marktonderzoek gedaan en met experts over de duurhuurproblematiek gesproken. De uitkomsten bevestigden ons idee dat een bepaalde groep huurders in de vrije huursector echt klem zit. Veel duurhuurders verdienen te veel voor sociale huur, maar net te weinig voor een koopwoning. Door de hoge huurlasten kunnen zij lastig vermogen opbouwen om later alsnog de overstap te maken. Zij voelen zich echt gevangen.”

 

Productlancering

“Vervolgens hebben we in samenwerking met Companen ideeën gewisseld met spelers in de markt. We hebben veel gesprekken gevoerd met partners en brainstormsessies gehouden met uiteenlopende specialisten. Begin september zijn we begonnen. Alle duurhuurders krijgen de kans om naar een financieel adviseur te gaan voor een gratis oriëntatiegesprek. Ruim 200 duurhuurders gaven aan dat te willen. Met elke duurhuurder kijken we op basis van de individuele situatie of de financiering passend en verantwoord is. De huurverklaring testen we uiteindelijk onder veertig duurhuurders. Als de pilot succesvol is, willen we de huurverklaring graag voor een groter aantal duurhuurders beschikbaar maken”, besluit Georgette Lageman.

Over BLG Wonen

BLG Wonen (onderdeel van de Volksbank) is in 1954 opgericht om het mogelijk te maken dat Limburgse mijnwerkers hun eigen woonhuis konden kopen. De mijnwerkers van toen zijn de duurhuurders van nu. Het sociale karakter van BLG Wonen verklaart waarom juist zij met een pilot voor de Huurverklaring komt en inzet op de toegankelijkheid van de woningmarkt.

Meer weten?

www.blgwonen.nl
www.companen.nl