Close

Nieuwe ronde Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector van RVO

Via de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verduurzaming van de woningcorporatievoorraad versnellen en kennis en ervaringen delen. De Kwaliteitscirkel bestaat net als afgelopen jaar weer uit een panel van deskundigen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Aedes en de adviesbureaus Companen, Atriensis, W/E adviseurs en Atrivé.

Werkt u bij een woningcorporatie en heeft u een dilemma op het gebied van duurzaamheid? Staat uw corporatie open voor een reflectie over bijvoorbeeld energiebesparing aan de hand van uw praktijksituatie? Dien dan vóór 1 januari 2018 een vraag, casus, plan, beleidssituatie of project in bij de Kwaliteitscirkel Duurzaamheid Huursector van RVO.

Op basis van de ingediende casussen maakt het panel een selectie van de meest relevante en aansprekende projecten. Deze ontvangen een gratis inhoudelijk advies met concrete tips en aanbevelingen.

Aanmelden kan via onderstaande link:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/kwaliteitscirkel-duurzaamheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Tiekstra.

5 december 2017.