Close

Onderzoek en woningbouw­afspraken in de regio Alkmaar

De 7 gemeenten in de regio Alkmaar willen in samenwerking met relevante stakeholders komen tot regionale woningbouwafspraken. Deze afspraken worden gebaseerd op een actueel beeld van de woningmarkt. Het accent ligt op kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwafspraken, en vooral op afstemming en samenwerking. De huidige planvoorraad wordt gespiegeld aan het onderzoek en de afspraken. Het bijzondere is dat de regio er bewust voor kiest om met de marktpartijen samen te werken. Deze samenwerking is spannend en gedurfd, maar absoluut nodig voor een gezonde toekomstbestendige woningmarkt!

De regio Alkmaar heeft Companen gevraagd om het woningmarktonderzoek uit te voeren en het proces te begeleiden. Inmiddels zijn we met de regio van start gegaan, de verwachting is dat de resultaten eind 2018 bekend zullen zijn.

Wilt u meer weten over deze opdracht of onze aanpak? Neem dan contact op met Margot Vreman of Bram Klouwen.

25 juni 2018