Close

Onze expertise

Onderzoek

Hoe functioneert de woningmarkt in een bepaalde regio? Hoe pas ik mijn huurbeleid hier op aan? Hoe veilig voelen bewoners zich? Onze onderzoeken en analyses bieden bestuurders en beleidsmakers houvast. Bij beleidsvorming. Of het nemen van concrete maatregelen.

Lees meer

Prestatieafspraken

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties leggen elk jaar de prestatieafspraken vast. Huurders hebben tegenwoordig een gelijkwaardige positie. Hoe geef je die samenwerking vorm? Wat zijn de uitgangspunten en verwachtingen? Hoe hou je het overzicht? Companen kent én ondersteunt alle betrokken partijen bij prestatieafspraken. 

Lees meer

Woonvisie

Hoe willen mensen wonen in hun wijk of dorp? Wat betekent dit voor de woningvoorraad en de leefomgeving? Wat voor gemeente willen we zijn? Een woon-, toekomst- of omgevingsvisie geeft antwoord op deze vragen. Wij helpen u bij het vinden van antwoorden; in samenwerking met uw inwoners en partners.

Lees meer

Wonen, welzijn & zorg

Een andere inrichting van de zorg en wijzigingen in de financiering ervan, dwingen u als gemeente, zorgpartij of corporatie tot heroriëntatie op uw vastgoed en dienstverlening. Companen helpt, adviseert en ondersteunt zorgorganisaties, gemeenten en corporaties bij een gezamenlijke strategieontwikkeling rond wonen en zorg.

Lees meer

Omgevingsbeleid

Iedereen wil wonen in een prettig leefbare omgeving. Gemeenten en corporaties helpen inwoners om zich thuis te voelen in de buurt. Dit krijgt vorm via leefbaarheidsplannen, wijk-, dorps- en omgevingsvisies. Companen helpt gemeenten en corporaties hierbij, waarbij wij het ‘thuis’ centraal stellen.

Lees meer

Corporatiestrategie

Om als corporatie een goede invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke opgave is een helder ondernemingsplan nodig. Daarnaast bepaalt u uw wensportefeuille: hoe moet de woningvoorraad er in 2025 uitzien? Dat is de basis voor de portefeuillestrategie en het huurbeleid. Ga je verkopen? Slopen? Bouwen? En is dat financieel haalbaar? Een goede analyse van de woningmarkt en uw vastgoedportefeuille zijn daarbij onontbeerlijk.

Lees meer