Close

Onze klanten

Wij werken onder meer voor de volgende typen organisaties:

Gemeenten

Lees verder over onze expertises voor gemeenten:
Onderzoek   Prestatieafspraken   Woonvisie   Wonen, welzijn & zorg   Omgevingsbeleid

Woningcorporaties

Lees verder over onze expertises voor woningcorporaties:
Onderzoek   Prestatieafspraken   Corporatiestrategie   Wonen, welzijn & zorg   Omgevingsbeleid

Ontwikkelaars

Lees verder over onze expertises voor ontwikkelaars:
Onderzoek   Omgevingsbeleid

Zorginstellingen

Lees verder over onze expertises voor zorginstellingen:
Onderzoek   Wonen, welzijn & zorg

Provincies

Lees verder over onze expertises voor provincies:
Onderzoek   Woonvisie   Wonen, welzijn & zorg   Omgevingsbeleid

Rijksoverheid

Lees verder over onze expertises voor de rijksoverheid:
Onderzoek   Woonvisie   Wonen, welzijn & zorg   Omgevingsbeleid

Testimonials

Wat klanten over ons zeggen.

Suzanne Lipsch / Jan Rademaker

Programmanager Wonen / Programmamedewerker – Stadsregio Parkstad Limburg

Companen heeft ons begeleid bij het opstellen van de Regionale Woonvisie Parkstad met acht gemeentelijke doorvertalingen. Dit was een lastig project, omdat lokale belangen en het regionale belang soms tegenstrijdig lijken aan elkaar. Companen blonk uit door haar kennis over het nationale woningmarktbeleid te combineren met een procesmatige aanpak op lokaal niveau en slim gebruik te maken van bestaande regionale netwerken. Door van onderop in acht gemeenten te starten met het vergaren van input bij stakeholders en de lokale politiek werd in een vroeg stadium draagvlak verworven en redelijk gemakkelijk toegewerkt tot een regionale visie met lokale accenten. Opvallend  was de toegankelijkheid en politieke sensitiviteit in dit traject. Het opstellen van de woonvisie is daarom in een relatief beperkte tijd (inclusief een inzageperiode) gelukt. Binnen één jaar is de regionale woonvisie in opdracht van acht wethouders volkshuisvesting opgesteld en aan de acht gemeenteraden aangeboden.

Willem Schwertmann

Projectleider Woonvisie & Prestatieafspraken – Gemeente Haren

Companen heeft ons begeleid bij het opstellen van prestatieafspraken met onze grootste corporatie, voor het eerst onder de nieuwe Woningwet. Een voor alle partijen (corporatie, huurders, gemeente) nieuw en soms lastig traject, waarbij het af en toe zoeken was naar ieders rol in het proces en naar een goede vertaling van een abstracte woonvisie naar concrete afspraken. Extra gecompliceerd was dat we gelijktijdig optrokken met drie andere gemeenten waar de corporatie actief is. We hebben Companen gevraagd ons te helpen bij de  inhoudelijke invulling van de  afspraken en voor de procesmatige begeleiding. Companen heeft dat niet alleen op een zeer prettige manier gedaan, zij werkt ook uiterst zorgvuldig en professioneel: na een intensief voorbereidingstraject konden alle bestuurders hun handtekening zetten onder onze eerste prestatieafspraken nieuwe stijl.

Ron Dooms

Senior beleidscoördinator, directie woningmarkt –  Ministerie BZK

Companen heeft voor het Ministerie van BZK de effecten van de verhuurderheffing op de financiële positie en de investeringsruimte van particuliere verhuurders onderzocht. Het ging om een inhoudelijk en procesmatig lastig project, waarbij met veel partijen moest worden samengewerkt. Companen is daar zowel op de inhoud als op de uitvoering uitstekend in geslaagd en paart een hoge onderzoekskwaliteit aan een duidelijke gevoeligheid voor het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, waarin vaak een flexibele opstelling nodig is. Het resulterende rapport leverde een uitstekende bijdrage aan de rapportage aan de Tweede Kamer.

Simon van Nieuwaal

Directeur-bestuurder –  Woongoed GO

Wij maken al langer van de diensten van Companen gebruik. Daardoor weet Companen goed hoe de hazen op Goeree-Overflakkee lopen. Dat is een voordeel bij het actualiseren van een ondernemingsplan. Companen, weet als geen ander de inbreng van iedereen op waarde te schatten en te vertalen naar concreet beleid. Steekwoorden daarbij zijn: constructief, kritisch, empathisch en verstand van zaken. Companen komt afspraken uitstekend na. Kortom: iedere woningcorporatie die dergelijke kwaliteiten zoekt bij het ontwikkelen van beleid, raad ik aan met Companen in gesprek te gaan.

Gert van Putten

Hoofdadviseur wonen – Gemeente Arnhem, afdeling Cluster Beleid en Regie

Companen heeft de gemeente Arnhem ondersteund bij het proces en de totstandkoming van een nieuwe woonvisie, De Arnhemse Woonprincipes 2025  geheten. Companen heeft het proces bedacht en uitgewerkt om de visie samen met burgers en organisaties uit de samenleving te maken. De aanpak was vernieuwend en leidde tot veel betrokkenheid en leverde een breed gedragen en integrale woonvisie op verbonden met meerdere beleidsvelden en belangen. Companen is coöperatief, creatief, omgevingsbewust en resultaatgericht.

Suzanne Bastings

Beleidsadviseur Wonen – Gemeente Venlo

“Companen heeft in opdracht van de gemeente Venlo een visie en ontwikkelkader opgesteld voor wonen met zorg. Het proces om hier toe te komen kenmerkte zich door een prettige en constructieve samenwerking, waarbij er veel ruimte was voor inbreng van alle relevante partners. Companen beschikt over veel lokale kennis en is ook thuis in de wereld van betrokken zorgpartijen. Zo hebben we optimaal kunnen inspelen op de dynamische ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg. Erg waardevol is het gelopen proces en het heeft ook nog eens een praktisch en bruikbaar eindproduct opgeleverd. Nu aan de slag met de partners!”

Arjenne Vlietstra

Beleidsadviseur wonen – Gemeente Rijnwoude

“We wilden een sterke woonvisie: krachtig, realistisch en makkelijk leesbaar. Geen document dat in de la belandt, maar een levendig document met een helder afwegingskader. Voor de woningbouwprogrammering en het opstellen van een actuele Woonvisie hebben we daarom voor Companen gekozen.”

Aad Verkade

Algemeen directeur – Woningstichting Sint Antonius van Padua

“Companen heeft ons de afgelopen jaren goed geholpen met de belanghouders bijeenkomst, het ondernemingsplan en het strategisch voorraadbeleid. Zij leven zich goed in, zonder daarbij de kritische blik te verliezen. De resultaten zijn concreet en toepasbaar.”

Herman Suijdendorp

Directeur-bestuurder – SCW

“Wij wilden op een andere manier naar de realiteit kijken en loskomen van de waan van de dag. Dan is het prettig dat een adviseur je begeleidt. Companen doet dat op een opbouwende kritische wijze. Een dergelijke aanpak raad ik ook andere corporaties aan.”

Max Poortmans

Marktanalist – Habion

“Marktonderzoek gaat standaard aan onze investeringen vooraf. Voor nieuwbouwprojecten, maar ook bij het ontwikkelen van instrumentarium voor ons portefeuillebeleid. Habion maakt daarbij graag gebruik van de zeer deskundige en klantgerichte werkwijze van Companen. Het gemak waarmee Companen zich verplaatst in onze vraagstelling en daar, vanuit haar deskundigheid, over adviseert stemt ons al jaren tot grote tevredenheid.”

Jan van Andel

Directeur – Stichting Woontij Den Helder

“Companen heeft voor Woontij onderzoek gedaan naar de concurrentiekracht van het woningbezit van Woontij. Op basis van een brede analyse bracht dit verbeterpunten voor onderhoud en verhuur van de woningvoorraad. En advies tot betere profilering van ons sterke punt, verhuur aan senioren, leverde de slogan ‘zorgeloos wonen’ op.”

Michiel Sluijsmans

Directeur – WBG

“WBG wilde een nieuw ondernemingsplan ontwikkelen om adequaat uit de voeten te kunnen met de onzekerheden in huidige regelgeving en woningmarkt. Companen heeft op een open/toegankelijke wijze het proces met ons vormgegeven, waarbij de adviseur een deskundige en professionele inbreng had. Wat bovenal aansprak was de betrokkenheid en het inlevingsvermogen bij onze organisatie.”

Hanneke Warnier

Beleidsmedewerker – Servatius Wonen & Vastgoed

“Als uitwerking van het ondernemings- en portefeuilleplan wilde Servatius wijkvisies opstellen waarin we scherp moesten krijgen welke ontwikkelingen in de wijken mogelijk en gewenst zijn (kaders portefeuilleplan). Bij deze koersbepaling heeft Companen ons zeer deskundig ondersteund. Trefwoorden daarbij: inhoudelijke expertise en ervaring, prettige samenwerking, afspraak=afspraak, ontspannen sfeer, teamgeest.”