Close

Prestatieafspraken: hogere gedeelde ambities

Afspraken zijn meer dan een bod met een kop

Wettelijke procedures zetten lokale verhoudingen onnodig onder druk. De doorgaans prettige samenwerking wordt vervangen door een formele onderhandeling over activiteiten. In plaats van te spreken over ‘wat’ we willen bereiken, staat als reactie op het bod het ‘hoe’ vaak centraal. Tijd om dit te doorbreken. Stel gezamenlijke doelen centraal en daag elkaar uit om hieraan een maximale bijdrage te leveren: als gemeente, huurdersorganisatie of corporatie. Companen ontwikkelde hiervoor een geëigende procesaanpak. Via een “ambitie-arena” brengen we het gesprek op de onderwerpen die u lokaal belangrijk vindt, en stellen we de doelen samen scherp. De ambitie-arena daagt deelnemers uit om de eigen inzet te verhogen.

Meer weten? Neem contact op met Bram Klouwen, Marnix Groenland of Martin Bleijenburg.