Alle gemeenten moeten in 2021 beschikken over een woonzorganalyse en een woonzorgvisie. De woonvisie is voor dezelfde periode wettelijk verplicht. Daarmee ligt er een goede basis voor prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties, huurdersorganisaties én zorginstellingen.

Samen met ZorgSaamWonen organiseert Companen een webinar over dit onderwerp.

Dit webinar is op 11 mei aanstaande van 15.00 uur tot 17.00 uur. U kunt zich inschrijven via . Deelname is gratis.

Programma webinar “woonzorgvisie en woonvisie: een liefdesbaby of een moetje”

15:00-15:10 uur Welkom

15:10-15:30 uur Sessie 1 – Hoe steek ik van wal?

15:30-16:00 uur Sessie 2 – Samenhang tussen verschillende visietrajecten

16:00-16:55 uur Sessie 3 – Samenwerking interne en externe stakeholders

16:55-17:00 uur Afsluiting

Toelichting op het programma

Hoe steek ik van wal?  Alle gemeenten moeten in 2021 beschikken over een woonzorganalyse en een woonzorgvisie. De woonvisie is voor dezelfde periode wettelijk verplicht. Daarmee ligt er een goede basis voor prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties, huurdersorganisaties én zorginstellingen.

Hoe start je als gemeente aan een woonzorgvisie? Welke vragen moet je vooraf beantwoorden om te komen tot een goede woonzorgvisie en woonvisie?

Samenhang tussen verschillende visietrajecten. De omgevingsvisie, de woonvisie met prestatieafspraken en de visie sociaal domein geven kaders mee voor de woonzorgvisie. Welke vragen horen waar thuis? Is dat wel met een goudschaartje te knippen? Is de woonzorgvisie onderdeel van de omgevingsvisie, woonvisie of visie sociaal domein? Of staat de woonzorgvisie hier los van? Moet dit een plek krijgen in de prestatieafspraken en hoe houden we dan dat proces praktisch? Vanuit de thematiek in de verschillende visies geven we praktijkvoorbeelden over welke afwegingen in uw situatie passend zijn.

Samenwerking interne en externe stakeholders. De perspectieven van zowel sociaal als ruimtelijk domein zijn essentieel voor het opstellen van een goede woonzorgvisie. Hoe faciliteer je een gebalanceerde inbreng waar beide domeinen mee uit de voeten kunnen? Hoe voorkom je Babylonische spraakverwarring? Dit vraagt een gezamenlijke taal; binnen de gemeente, maar ook met zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, maar bijvoorbeeld ook dorpsvertegenwoordigers. Hoe je daartoe komt, hoor je tijdens het webinar.

Geïnteresseerd? Schrijf u vóór 5 mei in via .
Wilt u meer informatie vooraf? Bel of mail met Roosje van Leer, Martin Bleijenburg of Bram Klouwen.

16 april 2021