De woonzorgvisie: waar staat u nu?

We zijn alweer een aantal maanden verder en zijn benieuwd waar u nu staat in uw traject richting een woonzorgvisie. Waar is vooruitgang geboekt en waar loopt u vast? Daarom organiseren ZorgSaamWonen en Companen een vervolgbijeenkomst op 2 november aanstaande van 14:00 tot 17:00 uur op het kantoor van Companen (Tivolilaan 205, 6824 BV in Arnhem).

Op deze middag komen we fysiek* bij elkaar en gaan we met u het gesprek aan over waar u nu staat in uw traject richting een woonzorgvisie. Waar heeft u de afgelopen maanden successen geboekt maar ook waar loopt u vast. We stellen een programma op rondom casussen, ingebracht door deelnemers. Die kunnen gaan over:

  • Wie doet wat (binnen en buiten uw organisatie)?
  • Hoe maken we prestatieafspraken voor wonen en zorg?
  • Hoe komen we tot een toetsingskader voor nieuwe initiatieven, en hoe passen we dit toe?
  • Hoe stemmen we de opgaven regionaal af (regionalisering)?

Zo leren we van elkaar op basis van praktijkervaringen. De bijeenkomst wordt georganiseerd voor iedereen die bezig is of wil met de woonzorgvisie, dus ook mensen die er op 11 mei jl. niet bij waren.
Geïnteresseerd? Schrijf u in via .

Wilt u een onderwerp ter bespreking inbrengen ter bespreking, neem dan contact op met Jan van Deursen of Martin Bleijenburg.

*We streven naar een fysieke bijeenkomst. Dit kan mogelijk nog veranderen afhankelijk van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Corona. U ontvangt hierover tijdig bericht.

12 oktober 2021