Close

Workshop ‘Op pad naar CO2-neutraal’

Corporatiestrategie en huurderscommunicatie

Corporaties staan voor de vraag hoe ze hun woningvoorraad CO2-neutraal maken. Met het invullen van de routekaart heeft u een eerste stap gezet. Het langetermijndoel is duidelijk, maar hoe vertaalt u dat naar uw praktijk? Naar uw strategisch voorraadbeleid? Uw onderhoudsplanning? Hoe krijgt u uw huurders mee – en andere partijen die belangrijk zijn? Bovendien zijn er meer opgaven die om aandacht en geld vragen. Hoe zet u de komende jaren uw geld slim in?

In een korte en krachtige workshop krijgt u antwoorden waar u direct mee aan de slag kunt. W/E adviseurs, Einder Communicatie en Companen zetten daarvoor hun expertise in. Wij brengen u op de hoogte van de actualiteit rondom de routekaart. Aan de hand van concrete voorbeelden uit uw praktijk delen wij onze inzichten met u. Zo komen we samen tot oplossingen, die de weg vrijmaken voor een CO2-neutrale woningvoorraad. Gastspreker Ric Leenders, manager duurzaamheid bij Antares, doet de aftrap. Wij zijn benieuwd naar uw vragen en inzichten!

De workshop vindt plaats op dinsdag 20 maart 2018, van 13.00 tot 17.00 bij Seats2Meet Utrecht. Het programma ziet er als volgt uit:

  1. Introductie: routekaart en corporatiepraktijk
  2. Gastspreker: Ric Leenders (Antares) deelt zijn ervaringen
  3. Workshop: aan de slag met uw vragen in 4 rondes
  4. Praktijk: de volgende etappe

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan deze workshop. Wij hebben de ervaring dat een beperkt aantal deelnemers de kracht van onze workshops vergroot. Daarom kiezen we voor maximaal 20 deelnemers. Deelname kost €125 exclusief BTW per persoon. Mail ons om u op te geven.