Online enquêtes

Wij voeren regelmatig enquêtes uit voor gemeenten, woningcorporaties en andere opdrachtgevers. Soms doen we dat via een online enquête. Deelnemers ontvangen vooraf een uitnodiging (mail of brief).

Uitgenodigd? Zo doet u mee

Hieronder vindt u een overzicht van de online enquêtes die we momenteel uitvoeren. Klik op het onderzoek waarvoor u bent benaderd. Vul zo nodig uw toegangscodes in. De toegangscodes vindt u in de uitnodiging. Start de vragenlijst.

Lopende enquêtes

Gebruik vervoersmiddelen – Deeltaxi West-Brabant
De West-Brabantse gemeenten en de provincie denken samen na hoe ze het deeltaxivervoer in de verdere toekomst (vanaf 2024) willen organiseren. De provincie en de gemeenten willen daarbij zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van haar inwoners. Dat beeld is nu niet duidelijk. Via deze online vragenlijst helpt u ons om een beter inzicht te krijgen in de verschillende soorten vervoer die klanten gebruiken.
Om deel te nemen heeft u de toegangscode nodig uit de brief.
www.companen.nl/onderzoek/deeltaxi

Staat het onderzoek waarvoor u bent uitgenodigd er niet bij? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via .

Privacy

De bescherming van de privacy van onze respondenten staat bij ons voorop. Companen houdt zich aan de regels rond privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door Companen gebruikt. Meer informatie over privacy vindt u hier.

Fair Data keurmerk

Wij zijn lid van de MOA, de Nederlandse brancheorganisatie van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met marktonderzoek. Companen voldoet aan de eisen die het Fair Data keurmerk van de MOA stelt. Meer weten? Kijk op moaweb.nl.