Voor een optimale woon- en leefomgeving

Companen speelt een rol van betekenis op de woningmarkt. Waar besluiten tot stand moeten komen, zorgen wij voor houvast. Onze adviseurs brengen partijen samen en smeden nieuwe coalities.

We zijn voortdurend betrokken bij visies en concepten die bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving. Overal in Nederland; in stad en dorp.

Waar nodig doen we onderzoek en putten we uit onze schat aan kennis van iedere regio. Omdat we goed op de hoogte zijn van veel lokale situaties, kennen we de specifieke krachtenvelden. We spreken de taal van de verschillende doelgroepen. En hebben oog voor de uiteenlopende belangen.

Voor gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk werken we aan zeer diverse opdrachten.

Vraagstukken

Dwarsdenker
met oplossingsvermogen

Bekijk vacature
er zijn nu geen vacatures, maar we komen graag in contact met adviseurs/onderzoekers woningmarkt en leefomgeving
open sollicitatie
32-40 uur

Kamers zijn schaars en duur, daarom wonen studenten langer thuis. En eenmaal afgestudeerd zijn er nauwelijks starterswoningen voor ze. Is het een tijdelijk of een structureel probleem? Echt zo’n Companen-vraag waarop jij als onderzoeker woningmarkt- en leefomgeving het antwoord wilt weten.