Voor een optimale woon- en leefomgeving

Companen speelt een rol van betekenis op de woningmarkt. Waar besluiten tot stand moeten komen, zorgen wij voor houvast. Onze adviseurs brengen partijen samen en smeden nieuwe coalities.

We zijn voortdurend betrokken bij visies en concepten die bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving. Overal in Nederland; in stad en dorp.

Waar nodig doen we onderzoek en putten we uit onze schat aan kennis van iedere regio. Omdat we goed op de hoogte zijn van veel lokale situaties, kennen we de specifieke krachtenvelden. We spreken de taal van de verschillende doelgroepen. En hebben oog voor de uiteenlopende belangen.

Voor gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk werken we aan zeer diverse opdrachten.

Vraagstukken

Allround ICT-er
bij Companen

Bekijk vacature
Allround ICT-er

20-24 uur

Wij bieden een baan voor 20-24 uur, met uitzicht op meer bij gebleken geschiktheid. Je bent bij ons integraal onderdeel van het team. Companen is een onderzoeks- en adviesbureau dat werkt aan actuele vraagstukken rond woningmarkt en leefomgeving. Wij zijn een dynamische groep van zo’n 30 adviseurs en onderzoekers en adviseren ontwikkelaars, overheden en woningcorporaties….