Voor een optimale woon- en leefomgeving

Companen speelt een rol van betekenis op de woningmarkt. Waar besluiten tot stand moeten komen, zorgen wij voor houvast. Onze adviseurs brengen partijen samen en smeden nieuwe coalities.

We zijn voortdurend betrokken bij visies en concepten die bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving. Overal in Nederland; in stad en dorp.

Waar nodig doen we onderzoek en putten we uit onze schat aan kennis van iedere regio. Omdat we goed op de hoogte zijn van veel lokale situaties, kennen we de specifieke krachtenvelden. We spreken de taal van de verschillende doelgroepen. En hebben oog voor de uiteenlopende belangen.

Voor gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk werken we aan zeer diverse opdrachten.

Vraagstukken

Verhalenverteller
met kennishonger

Bekijk vacature
Onderzoeker woningmarkt en leefomgeving

32-40 uur

Om de materie zo goed mogelijk te begrijpen, stel je de juiste vragen. Je onderzoekt, ordent, interpreteert en vertelt het verhaal dat anderen inzicht biedt. Zo geef je vorm aan de oplossing. Over de functie Een goed verhaal vertellen en zo een levendige wereld neerzetten. Dat is waar het in jouw functie om draait. Je…