Vraagstuk: Woningmarkt

De woningmarkt als uitdaging

Er is een groot tekort aan woningen. Het duurt lang voordat mensen geschikte huisvesting vinden. En als er al woningen zijn, zijn deze vaak niet betaalbaar. Deze situatie is niet van gisteren. Maar, de groep die zijn plek maar niet vindt, wordt groter en groter. En daarmee ook steeds zichtbaarder. Gemeenten en corporaties staan voor de ingewikkelde opgave om het juiste woningbouwprogramma te bieden. Stevige aanpak van de woningmarkt is nodig.

Bij Companen helpen we de beste keuzes te maken. Met creatief denkvermogen en resultaatgerichte daadkracht.

Bij gemeenten, provincies en rijksoverheid werken we aan woningmarktbeleid en -onderzoek:

 • Welke woningen hebben we eigenlijk nodig? Wat zijn actuele woningmarktopgaven?
 • Hoe bevorderen we nou echt voortgang in de nieuwbouw? Wat zit die versnelling in de weg?
 • Hoe zorgen we voor een goed woonprogramma als bouwsteen voor de omgevingsvisie?
 • Hoe brengen we concrete en wederkerige prestatieafspraken tot stand? 
 • Hoe monitoren we de ontwikkelingen rond woningbouw?
 • Wat vinden inwoners van …?

Bij corporaties richten we ons op beleidsvraagstukken:

 • Wat is onze maatschappelijke opdracht? In verhuur, nieuwbouw, herstructurering, woningverbetering en verduurzaming en/of leefbaarheid?
 • Wat vraagt dit van onze organisatie?
 • Welke keuzes moeten we maken voor onze portefeuillestrategie, huurbeleid en sociaal beleid?

Zo helpt Companen u verder

 • Woningmarktonderzoeken en -monitoring
 • Onderbouwing woningbouwplannen, ladder voor duurzame verstedelijking
 • Samenwerking woningbouwregie
 • Woonvisies of -programma’s
 • Portefeuillestrategie en ondernemingsbeleid 
 • Duurzaamheid bestaande woningvoorraad, vrijwel altijd in combinatie met comfortverbetering
 • Maatschappelijke omgevingsanalyse
video
Hoe geef je het wonen in de toekomst vorm? Sluit het aanbod aan bij de veranderende vraag? Companen begeleidt diverse partijen bij de ontwikkeling van uitnodigende woonvisies.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op. Ook als uw vraag er niet bij staat.

Beleid en strategie

Pim Tiggeloven

Bel

Bram Klouwen

Bel
Onderzoek

Jeroen Lijzenga

Bel

Jeroen Wissink

Bel
Vrouw in felgeel t-shirt staat lachend in de woonwijk
Met de Wet versterking regie volkshuisvesting gaat het woonbeleid in Nederland op de schop. Kunnen gemeenten binnen de strakke(re) regulering er nog wel een eigen draai aan geven?