Vraagstuk: Leefbaarheid

Nieuwe impuls voor leefbaarheid

Het ging best goed met de leefbaarheid in veel buurten. Toch komt de leefbaarheid in steeds meer wijken en dorpen onder druk te staan. Problemen stapelen zich op. De draagkracht van deze buurten wordt zwaar op de proef gesteld. Het is tijd voor een nieuwe impuls.

De adviseurs van Companen zetten graag hun tanden in uitdagende kwesties, en denken buiten de bestaande kaders. Rekening houdend met de verschillende belangen.

Voor gemeenten, corporaties, provincies en inwoners werken we aan vraagstukken rond leefbaarheid in dorpen en wijken:

 • Hoe leefbaar is onze wijk of ons dorp? Wat gaat goed, en wat niet?
 • Waar moet deze wijk of dit dorp naartoe groeien? Hebben we daar een visie op?
 • Hoe lossen we problemen op? In de wijk of in een specifiek wooncomplex? Welke maatregelen moeten we nemen?
 • Kunnen we de ontwikkelingen rond leefbaarheid in wijken, woningbouw, etc. monitoren?
 • ‘Alles sneuvelt in de uitvoering’: wordt ons beleid effectief uitgevoerd?
 • Wat vinden inwoners van …?

Zo helpt Companen u verder

 • Onderzoek en monitoring
 • Wijk- en dorpsvisies, desgewenst met concrete uitvoeringsplannen
 • Draagvlak creëren via participatie
 • Aanpak energie- en warmtetransitie
 • Advies rond krimp en voorzieningen 
Bijna alle gemeenten hebben wel wijken of buurten met problemen. Maar: ook dáár is vitaliteit te vinden en zijn er kansen om ze aantrekkelijk te maken. Hoe vind je daar nou de juiste ingrediënten voor?

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens. Ook als uw vraag er niet tussenstaat.

Mattijs Letteboer

Bel

Roosje van Leer

Bel
Hoe zorg je dat gemeenten, zorgorganisaties, woonpartijen en wijkbewoners beter samenwerken om inclusieve wijken te realiseren? Alleen erover praten is niet genoeg. Op het Verbindingsfestival Samen Buurten daagden Danielle Harkes van ZorgSaam Wonen en Martin Bleijenburg van Companen deelnemers uit na te denken over de vertaalslag naar hun dagelijkse praktijk.