Vraagstuk: Wonen en zorg

De behoefte aan wonen met zorg

Mensen die zorg nodig hebben langer in hun eigen huis laten wonen. Omdat ze dat zelf graag willen. Of omdat het beleid is. Dat vraagt om passende huisvesting, bijpassende voorzieningen en hulp voor de kwetsbare groepen. Als we willen dat iedereen zo lang mogelijk blijft meedoen, moet er echt iets veranderen.

Onze adviseurs en onderzoekers zijn thuis in nieuw beleid rond wonen en zorg. Met verstand van beproefde methodieken en een goed oog voor innovatieve oplossingen.

Bij gemeenten en zorgaanbieders richten we ons op strategie en implementatie:

 • Welke zorgbehoefte hebben mensen als ze lang thuis blijven wonen?
 • Hoe willen ze eigenlijk wonen?
 • Wat betekent dit voor de vraag naar woonzorgvormen?
 • Hoe maken we als gemeente, zorg-, woon- en welzijnsaanbieders samen een woonzorgstrategie?
 • Kunnen we dit uitwerken in een actieplan en (prestatie)afspraken?

Bij corporaties werken we aan beleidsvraagstukken als:

 • Wat is mijn maatschappelijke opdracht rond verhuur, nieuwbouw, herstructurering, woningverbetering?
 • Welke keuzes moet ik maken voor sociaal beleid?
 • Wat vraagt dit van mijn organisatie?

Zo helpt Companen u verder

 • Onderzoek 
 • Woonzorgweter
 • Visie langer thuis en wonen met zorg
 • Actieplan en (prestatie)afspraken
Door de administratieve scheiding van wonen en zorg zijn gemeenten, zorgaanbieders en corporaties teruggeworpen op hun eigen domein. Maar, bewoners hebben wel wonen mét zorg nodig. Hoe pak je dat aan?

Meer weten?

Neem gerust contact op met Martin Bleijenburg of Roosje van Leer. Ook als uw vraag er niet bij staat.

Martin Bleijenburg

Bel

Roosje van Leer

Bel
Oude dame met rollator kijkt van buiten door een raam een woning in
Voor succesvol woonzorgbeleid zijn oplossingen als woonzorgzones onlosmakelijk verbonden met wat er speelt op wijk- en buurtniveau.