Actueel

Is er een ideale manier om Prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties vast te leggen? Ja. Companen is ervan overtuigd. Kies hierbij voor meerjarige afspraken. Daarmee win je tijd voor de uitvoering ervan. Meer weten over de Handreiking Prestatieafspraken die is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van BZK, de VNG, Aedes en de Woonbond?
1 2 3 6