Close

Actueel

10 trends voor woningmarkt en leefomgeving in 2020

Het moet en wordt anders De woningmarktcrisis is in de media eindelijk volop een issue. Waarom duurde dat zo lang? Enerzijds omdat in de crisisjaren de woningbouw te sterk afgeremd is; het ontbrak aan anticyclisch beleid. Anderzijds omdat het probleem kennelijk eerst groot genoeg moest worden om bre…
Lees verder

Nieuwbouw sluit niet aan bij behoefte

In Nederland worden niet alleen te weinig huizen gebouwd, er worden ook nog eens huizen gebouwd die we niet willen hebben. Eigenlijk zou minstens de helft van de woningen een huis met een tuin moeten zijn. Hoe dat zit? Wij legden dat uit bij BNR-nieuwsradio. Kijk op https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-wo…
Lees verder

Nieuwe collega’s

Wij hebben enkele nieuwe -en iets minder nieuwe- collega’s in ons midden, die wij graag aan u voorstellen. Dit keer is het de beurt aan Menno, Koen en Ellen. Koen en Ellen zijn sociaal geografen uit Utrecht en Menno heeft een sociologie-achtergrond. Wie zij zijn, leest u hieronder! Koen, wie ben j…
Lees verder

Nieuwe kansen voor midden­inkomens

Waar in het verleden middeninkomens naar een koopwoning gingen, zien we steeds vaker dat mensen noodgedwongen starten in een dure huurwoning. Reden hiervoor is vaak meer noodzaak dan wens.
Lees verder

Basiscursus prestatie­afspraken

Een hoogwaardig programma waarin beleidstheorie en uitvoeringspraktijk elkaar vinden, gericht op versnellen, concretiseren en meer wederkerigheid in prestatieafspraken.
Lees verder

Het Veldlab: welkom voor een ontdekkingsreis!

Van woensdag 3 juli tot en met vrijdag 5 juli is Companen met een eigen programma aanwezig op het festivalterrein van Ruimtekoers. Ruimtekoers is een stedelijk en cultureel experiment verpakt in een toegankelijk festival.
Lees verder

Ruimtekoers Festival

Het gratis toegankelijke kunst- en cultuurfestival Ruimtekoers strijkt van 3 tot en met 7 juli weer neer in Arnhem. Dit keer niet in lege kantoren of winkels, maar in de buitenruimte van de stad.
Lees verder

WoON2018 dashboards; een wereld aan inzichten

De kernpublicatie van het WoON2018 biedt een wereld aan inzichten in de actuele woningmarkt. Gemiddelden geven echter vaak een algemeen beeld met kenmerken die niet altijd relevant zijn voor uw vraagstelling. Een verdiepend dashboard geeft dan de mogelijkheid om selecties te maken op data die voor u…
Lees verder

Lokale wijkaanpak energietransitie niet langer een vraagteken?

Gisteren presenteerden het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hun doorrekeningen van de ambities uit het Concept Klimaatakkoord. Onderdeel van dat akkoord is dat gemeenten in 2021 hun plannen ontvouwen om wijk voor wijk de bestaande woningbouw van het gas af te koppelen als m…
Lees verder

Prestatieafspraken 2019

Eind vorig jaar hebben huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten de prestatieafspraken voor 2019 getekend. Companen heeft zelf verschillende processen om prestatie­afspraken op te stellen begeleid.
Lees verder

Betaalbare koop: het alternatief voor middenhuur?

5 manieren voor het realiseren van betaalbare koop De woningmarkt staat onder druk. In veel delen van het land zijn te weinig woningen. Gevolg is dat de wachtlijsten in de sociale huur oplopen en de koopprijzen nog nooit zo hoog zijn geweest.
Lees verder

10 Trends voor woningmarkt en leefomgeving 2019

Start de revisie van de woningmarkt De woningmarkt anno 2019 lijkt aan een stevige revisie toe. Zeven jaar geleden leidde deze conclusie tot de hervormingsagenda Wonen 4.0. De huidige opgaven op de woningmarkt laten zien dat daar te weinig mee is gebeurd.
Lees verder