Close

Actueel

Regionale Woon Agenda Holland Rijnland: tempo in ontwikkeling

Centraal in de Randstad ligt de regio Holland Rijnland, rond de steden Leiden en Alphen aan den Rijn. Deze regio wordt gekenmerkt door een forse verstedelijkingsdruk, snel stijgende woningprijzen, mobiliteitsproblemen en concurrentie om de schaarse ruimte tussen wonen, bedrijven, landbouw, recreatie…
Lees verder

Workshop ‘Op pad naar CO2-neutraal’

Corporatiestrategie en huurderscommunicatie Corporaties staan voor de vraag hoe ze hun woningvoorraad CO2-neutraal maken. Met het invullen van de routekaart heeft u een eerste stap gezet. Het langetermijndoel is duidelijk, maar hoe vertaalt u dat naar uw praktijk?
Lees verder

Cliëntervaringsonderzoek: wij brengen ervaringen voor u in beeld

Het gezamenlijke aanbod voor de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd van Companen en Dimensus is afgelopen jaar positief ontvangen door onze opdrachtgevers. Wellicht kunnen wij ook uw gemeente dit jaar ondersteunen met een quick scan. Veel gemeenten schakelen ons echter ook in voor een verdiepen…
Lees verder

Carrièredag; breng je studie in praktijk

Dinsdag 28 november hield studievereniging V.U.G.S haar jaarlijkse carrièredag voor (sociaal)geografen in Utrecht. Vanuit Companen organiseerden onze adviseurs Vera Gijsbers en Josien Westgeest een workshop, waarin zij studenten kennis laten maken met het werken bij een adviesbureau.
Lees verder

Bloeiende toekomst van de bloemkoolwijk

Ruimtekoers is geland in de Arnhemse wijk Vredenburg. Ruimtekoers is een cultureel festival onder de noemer “Wij zijn de stad”. Hoe maak je op een creatieve en waardevolle manier gebruik van de open en ongebruikte ruimten in de stad? Hoe geef je bewoners daarin een centrale rol?
Lees verder

Ladder voor duurzame verstedelijking vereenvoudigd

De ladder is per 1 juli 2017 aangepast en vereenvoudigd. De afzonderlijke treden zijn komen te vervallen. In de kern blijft de laddertoets gelijk: de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet in de toelichting bij het bestemmingsplan zijn aangetoond.
Lees verder

Onderzoek ontwikkelingen woningmarkt Rhenen

Huurdersorganisatie REA, de gemeente Rhenen en Rhenam Wonen willen meer inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt van Rhenen. Daartoe voeren zij een onderzoek uit. Een onderdeel van dit onderzoek is de behoefte aan woningen. Is er een tekort? Bij welke woningtypes en in welke mate?
Lees verder

Prestatieafspraken: hoe varen we ‘scherp aan de wind’

Halen we eruit wat erin zit? Scherp aan de wind varen, betekent zo hoog mogelijk uitkomen. Maar ook goed aanvoelen wanneer je te scherp aan de wind vaart, want dan val je stil. Dit geldt ook voor het vaststellen van de gewenste volkshuisvestelijke prestaties. De Indicatieve Bestedingsruimte Woningco…
Lees verder

Prestatieafspraken: hogere gedeelde ambities

Afspraken zijn meer dan een bod met een kop Wettelijke procedures zetten lokale verhoudingen onnodig onder druk. De doorgaans prettige samenwerking wordt vervangen door een formele onderhandeling over activiteiten. In plaats van te spreken over ‘wat’ we willen bereiken, staat als reactie op het …
Lees verder