Close

Actueel

Klimaatopgave: 20% techniek, 80% gedrag

Het oppakken van de klimaatopgave vraagt vooral sociale innovatie; de invloed van techniek is ondergeschikt. Dat was een van de boodschappen die centraal stond op De Dag van Stad en Regio, georganiseerd door Platform31. Als partner in het netwerk van Platform31 nam Companen deel aan deze partnerdag.…
Lees verder

Regionale Woon Agenda Holland Rijnland: tempo in ontwikkeling

Centraal in de Randstad ligt de regio Holland Rijnland, rond de steden Leiden en Alphen aan den Rijn. Deze regio wordt gekenmerkt door een forse verstedelijkingsdruk, snel stijgende woningprijzen, mobiliteitsproblemen en concurrentie om de schaarse ruimte tussen wonen, bedrijven, landbouw, recreatie…
Lees verder

Workshop ‘Op pad naar CO2-neutraal’

Corporatiestrategie en huurderscommunicatie Corporaties staan voor de vraag hoe ze hun woningvoorraad CO2-neutraal maken. Met het invullen van de routekaart heeft u een eerste stap gezet. Het langetermijndoel is duidelijk, maar hoe vertaalt u dat naar uw praktijk?
Lees verder

Cliëntervaringsonderzoek: wij brengen ervaringen voor u in beeld

Het gezamenlijke aanbod voor de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd van Companen en Dimensus is afgelopen jaar positief ontvangen door onze opdrachtgevers. Wellicht kunnen wij ook uw gemeente dit jaar ondersteunen met een quick scan. Veel gemeenten schakelen ons echter ook in voor een verdiepen…
Lees verder

Carrièredag; breng je studie in praktijk

Dinsdag 28 november hield studievereniging V.U.G.S haar jaarlijkse carrièredag voor (sociaal)geografen in Utrecht. Vanuit Companen organiseerden onze adviseurs Vera Gijsbers en Josien Westgeest een workshop, waarin zij studenten kennis laten maken met het werken bij een adviesbureau.
Lees verder

Bloeiende toekomst van de bloemkoolwijk

Ruimtekoers is geland in de Arnhemse wijk Vredenburg. Ruimtekoers is een cultureel festival onder de noemer “Wij zijn de stad”. Hoe maak je op een creatieve en waardevolle manier gebruik van de open en ongebruikte ruimten in de stad? Hoe geef je bewoners daarin een centrale rol?
Lees verder