Privacyverklaring

Contactformulier, onderzoek en online enquêtes

De bescherming van uw privacy staat bij Companen voorop. Wij respecteren de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. We gebruiken persoonsgegevens die u via het contactformulier op deze website aan ons doorgeeft alleen om via e-mail of telefoon contact met u op te nemen. Persoonsgegevens die ons voor projecten ter beschikking worden gesteld gebruiken we alleen voor deze projecten.

Omgaan met persoonsgegevens

Het komt voor dat Companen voor haar onderzoekwerkzaamheden de diensten van andere bedrijven inschakelt. Wij werken alleen met betrouwbare en gerenommeerde partners waarmee we verwerkersovereenkomsten hebben afgesloten conform de AVG.
Wij stellen de gegevens van respondenten nooit aan derden ter beschikking zonder expliciete toestemming van de respondent. En we presenteren nooit onderzoeksuitkomsten die zijn terug te voeren op individuele respondenten. Na afronding van onze onderzoeken anonimiseren we de onderzoeksresultaten en vernietigen of verwijderen we de adresgegevens van respondenten.

ISO 27001 gecertificeerd

Companen is ISO 27001:2017 gecertificeerd. Dit betekent dat we onze data- en informatiebeveiliging volgens deze norm hebben georganiseerd, dat we steeds werken aan verbetering hiervan en dat een onafhankelijke auditor dit heeft bevestigd. U kunt het certificaat hier bekijken.

Fair Data Keurmerk

MOA Fair Data

Wij zijn lid van Data & Insights Network (voorheen MOA), de Nederlandse brancheorganisatie van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met marktonderzoek. Companen voldoet aan de eisen van het Fair Data keurmerk van Data & Insights Network.

Gedragscode Data & Insights Network (voorheen MOA) en ESOMAR

Wij houden ons aan de gedragscode van Data & Insights Network en de internationale gedragscode voor marktonderzoek. Deze code wordt onderschreven door ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

In deze internationale code wordt de privacy van de respondent als volgt beschermd:

 • De medewerking van de respondent aan een marktonderzoeksproject is in iedere fase volkomen vrijwillig. De respondent mag niet worden misleid als de respondent om medewerking wordt gevraagd.
 • De anonimiteit van de respondent moet strikt worden gewaarborgd. Als de respondent op verzoek van de onderzoeker toestemt om gegevens door te geven in een vorm die het mogelijk maakt dat de respondent persoonlijk herkend wordt dan moet:
  • eerst aan de respondent zijn verteld aan wie de informatie zal worden verstrekt en voor welke doeleinden deze zal worden gebruikt;
  • de onderzoeker zich ervan verzekeren dat de informatie niet zal worden gebruikt voor enig doel buiten het onderzoek. Daarnaast moet de onderzoeker de zekerheid hebben dat de ontvanger heeft ingestemd zich te houden aan de bepalingen van deze code.
 • De onderzoeker moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om zich ervan te verzekeren dat de respondent op geen enkele wijze direct schade wordt toegebracht, of dat de respondent nadelig wordt getroffen ten gevolge van deelname aan een marktonderzoeksproject. 

Cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Deze zijn essentieel om de website goed te laten functioneren. Deze cookies garanderen de basisfuncties en beveiligingsfuncties van de website. Ze slaan geen persoonlijke informatie op.
 2. Analytische cookies
  Analytische cookies analyseren het gedrag en de herkomst van bezoekers en maken daarmee het bezoek op de website voor ons inzichtelijk. We gebruiken analytische cookies om de prestatie van de website te meten en verbeteren.

Contact

Heeft u vragen over onze data- en informatiebeveiliging? Stuur dan een mail naar privacy@companen.nl.

11 april 2024