Privacyverklaring

Onderzoek en online enquêtes

De bescherming van de privacy van de respondent staat bij ons voorop! Companen respecteert de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ten aanzien van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend door Companen gebruikt ten behoeve van de projecten waarvoor de gegevens ons ter beschikking worden gesteld.

Omgaan met persoonsgegevens

Het komt voor dat Companen voor haar onderzoekswerkzaamheden de diensten van andere bedrijven inschakelt. Wij werken alleen met betrouwbare en gerenommeerde partners waarmee wij verwerkersovereenkomsten hebben afgesloten conform de AVG.
Wij zullen de gegevens van respondenten nooit aan derden ter beschikking stellen zonder expliciete toestemming van de respondent en nooit onderzoeksuitkomsten presenteren die zijn terug te voeren op individuele respondenten. Na afronding van onze onderzoeken worden de onderzoeksresultaten geanonimiseerd en worden de adresgegevens van respondenten vernietigd.

ISO 27001 gecertificeerd

Companen is ISO 27001:2017 gecertificeerd. Dit betekent dat we onze data- en informatiebeveiliging volgens deze norm hebben georganiseerd, dat we steeds werken aan verbetering hiervan en dat een onafhankelijke auditor dit heeft bevestigd. U kunt het certificaat hier inzien.

Fair Data Keurmerk

Wij zijn lid van Data & Insights Network (voorheen MOA), de Nederlandse brancheorganisatie van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met marktonderzoek. Companen voldoet aan de eisen van het Fair Data keurmerk van Data & Insights Network.

Gedragscode Data & Insights Network (voorheen MOA) en ESOMAR

Wij houden ons aan de gedragscode van Data & Insights Network en de internationale gedragscode voor marktonderzoek. Deze code wordt onderschreven door ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

In deze internationale code wordt de privacy van de respondent als volgt beschermd:

 • De medewerking van de respondent aan een marktonderzoeksproject is in iedere fase volkomen vrijwillig. De respondent mag niet worden misleid als de respondent om medewerking wordt gevraagd.
 • De anonimiteit van de respondent moet strikt worden gewaarborgd. Als de respondent op verzoek van de onderzoeker toestemt om gegevens door te geven in een vorm die het mogelijk maakt dat de respondent persoonlijk herkend wordt dan moet:
  • eerst aan de respondent zijn verteld aan wie de informatie zal worden verstrekt en voor welke doeleinden deze zal worden gebruikt;
  • de onderzoeker zich ervan verzekeren dat de informatie niet zal worden gebruikt voor enig doel buiten het onderzoek. Daarnaast moet de onderzoeker de zekerheid hebben dat de ontvanger heeft ingestemd zich te houden aan de bepalingen van deze code.
 • De onderzoeker moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om zich ervan te verzekeren dat de respondent op geen enkele wijze direct schade wordt toegebracht, of dat de respondent nadelig wordt getroffen ten gevolge van deelname aan een marktonderzoeksproject. 

Cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Deze zijn essentieel voor het goed functioneren van de website. Deze cookies garanderen de basisfuncties en beveiligingsfuncties van de website. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.
 2. Analytische cookies
  Analytische cookies zorgen ervoor dat het bezoek op de website voor de ons inzichtelijk wordt gemaakt door het gedrag van bezoekers en hun herkomst te analyseren. Ze worden gebruikt om de prestatie van de website te meten en deze te optimaliseren.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

15 november 2021