Ontrafel de trend.
Kijk vooruit.

De overheid zet alle zeilen financieel bij om ons land door de coronacrisis te loodsen. Zullen investeringen in de woningmarkt daarbij naar de achtergrond verdwijnen? Of hebben we geleerd van de vorige crisis, toen de woningmarkt door gebrek aan anticyclisch beleid volledig op slot ging? We moeten voorkomen in dezelfde valkuil te trappen; het tekort is niet weg.

Companen brengt dergelijke signalen volop onder de aandacht in haar netwerk van beslissers en beleidsmakers. Het kan en moet anders.

Advies voor woningmarkt en leefomgeving

In opdracht van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk geven we vorm aan de toekomst van Nederland. We ondersteunen onze opdrachtgevers met scherpe analyses en intelligente adviezen rondom alle mogelijke thema’s binnen de woningmarkt en leefomgeving.

Uitnodiging voor een enquête?

Alle informatie, uitleg en de lopende enquêtes bij elkaar.

Doe mee!
Man uitkijkend over haven
Moeilijk rondkomen leidt tot stress. Deze geldstress heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven van huurders. Wat kunnen we als corporatie doen om deze stress te verminderen? Op donderdag 9 december gaan we tijdens het webinar 'Geldstress onder huurders als de prijzen stijgen' in op een effectieve aanpak van geldstress.

Verhalenverteller
met kennishonger

Bekijk vacature
Onderzoeker woningmarkt en leefomgeving

32-40 uur

Om de materie zo goed mogelijk te begrijpen, stel je de juiste vragen. Je onderzoekt, ordent, interpreteert en vertelt het verhaal dat anderen inzicht biedt. Zo geef je vorm aan de oplossing. Over de functie Een goed verhaal vertellen en zo een levendige wereld neerzetten. Dat is waar het in jouw functie om draait. Je…