Ontrafel de trend.
Kijk vooruit.

De overheid zet alle zeilen financieel bij om ons land door de coronacrisis te loodsen. Zullen investeringen in de woningmarkt daarbij naar de achtergrond verdwijnen? Of hebben we geleerd van de vorige crisis, toen de woningmarkt door gebrek aan anticyclisch beleid volledig op slot ging? We moeten voorkomen in dezelfde valkuil te trappen; het tekort is niet weg.

Companen brengt dergelijke signalen volop onder de aandacht in haar netwerk van beslissers en beleidsmakers. Het kan en moet anders.

Advies voor woningmarkt en leefomgeving

In opdracht van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk geven we vorm aan de toekomst van Nederland. We ondersteunen onze opdrachtgevers met scherpe analyses en intelligente adviezen rondom alle mogelijke thema’s binnen de woningmarkt en leefomgeving.

Uitnodiging voor een enquête?

Alle informatie, uitleg en de lopende enquêtes bij elkaar.

Doe mee!
In het eerste scenario – Concentratie in de Randstad – gaan we uit van een steeds sterkere concentratie van wonen en werken in de Randstad Metropool; als krachtige concurrent voor Parijs, Berlijn en London. Wonen is vaker geconcentreerd in hoogstedelijke milieus. Vrije ruimte en vastgoed in steden wordt optimaal benut. Investeringen in OV-verbindingen zorgen voor...

Stage lopen
bij Companen

Bekijk vacature
stagiairs
open sollicitatie
32-40 uur

Companen is een organisatie waarbij continu gewerkt wordt aan ontwikkeling. Universiteiten en Hogescholen spelen hierin een belangrijke rol. Bij Companen is altijd plaats voor gedreven studenten die willen werken aan hun en onze ontwikkeling. Wat kan je in de praktijk met je studievaardigheden? Hoe ziet het werkveld eruit? Waar kan ik met mijn ambities terecht?…