Ontrafel de trend.
Kijk vooruit.

De woningmarkt heeft alle aandacht van beleidsmakers. Corporaties investeren weer, dankzij het einde van de verhuurderheffing. Maar is dat voldoende om de woningmarkt vlot te trekken?
Nu de economie stagneert, moeten we leren van de vorige crisis. Tijd voor anticyclisch beleid. Met meer aandacht voor het realiseren van alle goede voornemens.
Companen brengt dergelijke signalen volop onder de aandacht in haar netwerk van beslissers en beleidsmakers. Het kan en moet anders.

Advies voor woningmarkt en leefomgeving

In opdracht van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk geven we vorm aan de toekomst van Nederland. We ondersteunen onze opdrachtgevers met scherpe analyses en intelligente adviezen rondom alle mogelijke thema’s binnen de woningmarkt en leefomgeving.

Uitnodiging voor een enquête?

Alle informatie, uitleg en de lopende enquêtes bij elkaar.

Doe mee!
Hoe zorg je dat gemeenten, zorgorganisaties, woonpartijen en wijkbewoners beter samenwerken om inclusieve wijken te realiseren? Alleen erover praten is niet genoeg. Op het Verbindingsfestival Samen Buurten daagden Danielle Harkes van ZorgSaam Wonen en Martin Bleijenburg van Companen deelnemers uit na te denken over de vertaalslag naar hun dagelijkse praktijk.

Nieuwsgierige
dwarsdenker

Bekijk vacature
Data-analist/onderzoeker woningmarkt en leefomgeving
32 - 40 uur

Wat ga je bij Companen doen? Vanaf dag één ben je met de inhoud bezig. Je onderzoekt vraagstukken die onze woningmarkt in de knel houden. Daarover rapporteer je met een frisse blik en in gewone taal. Je groeit in je rol op een manier die past bij jouw ambities, karakter en talenten. En die onze…