Ontrafel de trend.
Kijk vooruit.

De overheid zet alle zeilen financieel bij om ons land door de coronacrisis te loodsen. Zullen investeringen in de woningmarkt daarbij naar de achtergrond verdwijnen? Of hebben we geleerd van de vorige crisis, toen de woningmarkt door gebrek aan anticyclisch beleid volledig op slot ging? We moeten voorkomen in dezelfde valkuil te trappen; het tekort is niet weg.

Companen brengt dergelijke signalen volop onder de aandacht in haar netwerk van beslissers en beleidsmakers. Het kan en moet anders.

Advies voor woningmarkt en leefomgeving

In opdracht van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk geven we vorm aan de toekomst van Nederland. We ondersteunen onze opdrachtgevers met scherpe analyses en intelligente adviezen rondom alle mogelijke thema’s binnen de woningmarkt en leefomgeving.

Uitnodiging voor een enquête?

Alle informatie, uitleg en de lopende enquêtes bij elkaar.

Doe mee!
2021 is het jaar waarin hoop gloort. We krijgen hopelijk Covid-19 onder controle. En de woningmarkt beweegt zich naar nieuwe oplossingen toe, mede aangejaagd door de verkiezingen. Vorig jaar vroeg de woningmarkt actie. Dat verandert niet. Maar het gesternte is positiever. Companen benoemt 10 trends die vanuit onze praktijkervaring in 2021 aandacht vragen.

Systeembeheerder
in de dop

bij Companen

Bekijk vacature
Systeembeheerder in de dop

20-24 uur

Wij bieden een baan voor 20-24 uur, met uitzicht op meer bij gebleken geschiktheid. Je beschikt minimaal over een startkwalificatie MBO-niveau 4 (bijvoorbeeld Expert IT systems and devices). Wat ga je doen? Companen is een adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving. Wij ontrafelen de trend en kijken vooruit. Wij adviseren ontwikkelaars, overheden en woningcorporaties over woningmarktvraagstukken….