Ontrafel de trend.
Kijk vooruit.

De overheid zet alle zeilen financieel bij om ons land door de coronacrisis te loodsen. Zullen investeringen in de woningmarkt daarbij naar de achtergrond verdwijnen? Of hebben we geleerd van de vorige crisis, toen de woningmarkt door gebrek aan anticyclisch beleid volledig op slot ging? We moeten voorkomen in dezelfde valkuil te trappen; het tekort is niet weg.

Companen brengt dergelijke signalen volop onder de aandacht in haar netwerk van beslissers en beleidsmakers. Het kan en moet anders.

Advies voor woningmarkt en leefomgeving

In opdracht van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk geven we vorm aan de toekomst van Nederland. We ondersteunen onze opdrachtgevers met scherpe analyses en intelligente adviezen rondom alle mogelijke thema’s binnen de woningmarkt en leefomgeving.

Uitnodiging voor een enquête?

Alle informatie, uitleg en de lopende enquêtes bij elkaar.

Doe mee!
Alle gemeenten moeten in 2021 beschikken over een woonzorganalyse en een woonzorgvisie. De woonvisie is voor dezelfde periode wettelijk verplicht. Daarmee ligt er een goede basis voor prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties, huurdersorganisaties én zorginstellingen. Samen met ZorgSaamWonen organiseert Companen een webinar over dit onderwerp. Dit webinar is op 11 mei aanstaande van 15.00 uur tot...

Dwarsdenker
met oplossingsvermogen

Bekijk vacature
We komen graag in contact met adviseurs/onderzoekers woningmarkt en leefomgeving
open sollicitatie
32-40 uur

Afgelopen jaar is het aantal mensen dat leeft op straat fors gestegen. Dit heel vroeg signaleren en opdrachtgevers waarschuwen is nou typisch zo’n Companen-kwestie waarin jij als adviseur woningmarkt en leefomgeving je tanden mag zetten.