Vraagstuk: Samenwerking en kennis delen

Op zoek naar de raakvlakken

Als je het maar algemeen houdt, is iedereen het met elkaar eens. Dat klinkt fijn. Maar: soms moet het schuren voor je verder kunt. Moet je doorgaan waar dat niet zo vanzelfsprekend is. Hoe? Door te zoeken naar wat bewoners, bestuurders, ontwikkelaars en beleidsmakers écht drijft. Door het gesprek aan te gaan, dring je door tot de kern. Daar zit vaak ook de oplossing: slim zoeken naar waar je elkaar wél raakt. Soms is het zo simpel als het klinkt.

De adviseurs van Companen helpen bij het vinden van antwoorden op uiteenlopende vragen. Met een frisse blik en groot inlevingsvermogen.

Gemeenten en provincies begeleiden we bij:

 • Het inspirerende gesprek met inwoners
 • Samenwerking tussen overheden, met marktpartijen en publiek-private samenwerking
 • Bestuurlijke discussies

Corporaties adviseren we bij vragen als:

 • Hoe betrekken we onze huurders en woningzoekenden op een actuele en effectieve manier?
 • Hoe begeleiden we ons strategietraject of de stakeholdersbijeenkomst?
 • Op welke wijze kunnen we de zelfevaluatie van de RvC ondersteunen?

Zo helpt Companen u verder

Procesbegeleiding samenwerking:

 • Prestatieafspraken
 • Interdisciplinair (wonen en zorg, tafels woningbouw)
 • Publiek-private samenwerking

Gespreksleiding:

 • Groepsdiscussies
 • Stakeholdersbijeenkomsten
 • Klantenpanels
 • Zelfevaluaties
 • Interviews

Ontwikkeling:

 • Coaching
 • Cursussen

Meer weten?

Neem gerust contact op met Bram Klouwen of Martin. Bleijenburg Ook als uw vraag er niet bij staat.

Bram Klouwen

Bel

Martin Bleijenburg

Bel

Onze andere vraagstukken

Bram Klouwen
Begin dit jaar kreeg de Woondeal van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen uit 2020 een update. Bram Klouwen blikt terug op het proces, maar kijkt vooral vooruit.