Close

Over ons

Companen-advies voor woningmarkt en leefomgeving.

Companen speelt een rol van betekenis op de woningmarkt. Waar besluiten tot stand moeten komen, zorgen wij voor houvast. Onze adviseurs brengen partijen samen en smeden nieuwe coalities. We zijn voortdurend betrokken bij visies en concepten die bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving. Overal in Nederland; in stad en dorp.

Waar nodig doen we onderzoek en putten we uit onze schat aan kennis van iedere regio. Omdat we goed op de hoogte zijn van veel lokale situaties, kennen we de specifieke krachtenvelden. We spreken de taal van de verschillende doelgroepen. En hebben oog voor de uiteenlopende belangen.

Voor gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk werken we aan zeer diverse opdrachten.

Zo ondersteunen we de betrokken partijen bij het doen van woningmarktonderzoek, het maken van prestatieafspraken en het opstellen van woonvisies. Adviseren we over maatregelen rond duurzaamheid. Of over passend en voldoende woningaanbod nu de woningmarkt weer aantrekt. Helpen bij de decentralisatie rond wonen en zorg. En combineren bewezen onderzoeksmethoden met eigen ontwikkelde innovatieve methoden.

Bij Onze expertise vindt u meer over onze projecten en producten.


Privacy

De bescherming van de privacy van de respondent staat bij ons voorop! Companen respecteert de regels ten aanzien van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend door Companen gebruikt ten behoeve van de projecten waarvoor de gegevens ons ter beschikking worden gesteld.


Fair Data Keurmerk
Wij zijn lid van de MOA, de Nederlandse brancheorganisatie van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met marktonderzoek. Companen voldoet aan de eisen die het Fair Data keurmerk van de MOA stelt. Zie voor nadere informatie www.moaweb.nl.

MOA Fair Data


Omgaan met persoonsgegevens
Het komt voor dat Companen voor haar onderzoekswerkzaamheden de diensten van andere bedrijven inschakelt. Wij werken alleen met betrouwbare en gerenommeerde partners waarmee wij bewerkersovereenkomsten hebben afgesloten.

Wij zullen de gegevens van respondenten nooit aan derden ter beschikking stellen zonder expliciete toestemming van de respondent en nooit onderzoeksuitkomsten presenteren die zijn terug te voeren op individuele respondenten. Na afronding van onze onderzoeken worden de onderzoeksresultaten geanonimiseerd en worden de adresgegevens van respondenten vernietigd.


Gedragscode MOA en ESOMAR

Wij houden ons aan de gedragscode van de MOA en de internationale gedragscode voor marktonderzoek. Deze code wordt onderschreven door ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

In deze internationale code wordt de privacy van de respondent als volgt beschermd:

  • De medewerking van de respondent aan een marktonderzoeksproject is in iedere fase volkomen vrijwillig. De respondent mag niet worden misleid als de respondent om medewerking wordt gevraagd.
  • De anonimiteit van de respondent moet strikt worden gewaarborgd. Als de respondent op verzoek van de onderzoeker toestemt om gegevens door te geven in een vorm die het mogelijk maakt dat de respondent persoonlijk herkend wordt dan moet:
    • eerst aan de respondent zijn verteld aan wie de informatie zal worden verstrekt en voor welke doeleinden deze zal worden gebruikt;
    • de onderzoeker zich ervan verzekeren dat de informatie niet zal worden gebruikt voor enig doel buiten het onderzoek. Daarnaast moet de onderzoeker de zekerheid hebben dat de ontvanger heeft ingestemd zich te houden aan de bepalingen van deze code.
  • De onderzoeker moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om zich ervan te verzekeren dat de respondent op geen enkele wijze direct schade wordt toegebracht, of dat de respondent nadelig wordt getroffen ten gevolge van deelname aan een marktonderzoeksproject.

 Lid van MOA

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Companen BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van type, druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen en downloads op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld of hiervoor toestemming is verkregen van de rechtmatige eigenaar.