Advies voor woningmarkt en leefomgeving

In opdracht van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk geven we vorm aan de toekomst van Nederland. We ondersteunen onze opdrachtgevers met scherpe analyses en intelligente adviezen rondom alle mogelijke thema’s binnen de woningmarkt en leefomgeving.

Zo ondersteunen we de betrokken partijen bij het doen van woningmarktonderzoek, het maken van prestatieafspraken en het opstellen van woonvisies. Adviseren over maatregelen rond duurzaamheid. Of over passend en voldoende woningaanbod. Helpen bij de decentralisatie rond wonen en zorg. En combineren bewezen onderzoeksvormen met eigen ontwikkelde innovatieve methoden.

Team

Team Member Anouk van Engeland
Team Member Arno Voskamp
Team Member Bas de Ruigh
Team Member Bram Klouwen
Team Member Chantal Tiekstra
Team Member Cinthya Bierman
Team Member Davy van Beers
Team Member Ellen Ootes
Team Member Geert Rozeboom
Team Member Harrie Wilhelm
Team Member Hatice Yeter
Team Member Jenny Poelen
Team Member Jeroen Lijzenga
Team Member Jeroen Wissink
Team Member Koen Klouwen
Team Member Lydia Have
Team Member Marjo Graat
Team Member Martin Bleijenburg
Team Member Mattijs Letteboer
Team Member Pim Tiggeloven
Fill 1 Created with Sketch.

Pim Tiggeloven

Adviseur
Team Member Roosje van Leer
Team Member Sander Reith
Team Member Stan Belgers
Team Member Stefan Venema
Team Member Valentine Reijers
Team Member Vera Gijsbers
Team Member Wouter de Vries
Team Member Wynand Hendriks

Stage lopen
bij Companen

Bekijk vacature
stagiairs
open sollicitatie
32-40 uur

Companen is een organisatie waarbij continu gewerkt wordt aan ontwikkeling. Universiteiten en Hogescholen spelen hierin een belangrijke rol. Bij Companen is altijd plaats voor gedreven studenten die willen werken aan hun en onze ontwikkeling. Wat kan je in de praktijk met je studievaardigheden? Hoe ziet het werkveld eruit? Waar kan ik met mijn ambities terecht?…

Ontrafel de trend. Kijk vooruit.

Samenwerken in een kennisnetwerk

Wonen heeft betekenis voor het geluk van mensen, hoe wijken functioneren, hoe mensen voor elkaar zorgen. En is van invloed op het vestigingsklimaat voor bedrijven, op mobiliteit en bereikbaarheid, op het landschap. Companen levert óók bij deze complexe samenhang goed onderzoek en advies. Dat doen we niet alleen. Wij werken bij meervoudige vraagstukken samen met collega-bureaus.

 • Rondom economische vraagstukken maken we gebruik van de expertise van Decisio. Bijvoorbeeld als het om arbeidsmigranten, relatie wonen-werken en voorzieningen gaat. 
 • Participatievraagstukken in het sociaal domein pakken we aan met Moventem. Moventem ondersteunt gemeenten en regio’s bij beleidsontwikkeling, -monitoring en -evaluatie.
 • Bij diverse onderzoeken houden we enquêtes onder inwoners. Dit doen we samen met Dimensus, specialist in beleidsondersteunend én -activerend onderzoek. 
 • Bij ruimtelijke (ontwerp)vragen, zoeken we geregeld samenwerking met Kragten, creatieve meedenkers voor ontwikkeling, inrichting en beheer van de ruimte. 
 • Voor communicatiegerichte vragen is Vannimwegen onze partner. 
 • Verder maken we graag gebruik van de creativiteit en onbevangenheid van adviseurs van Jonge Honden.
 • Daarnaast hebben we een flexibele schil van adviseurs en procesmanagers die we bij gerichte vragen inschakelen, bijvoorbeeld rond wonen en zorg.

Wij zijn partner van diverse kennisorganisaties en opleidingsinstituten.

 • Enkele keren per jaar organiseren we met de Bestuursacademie de driedaagse cursus woonbeleid. Jaarlijks trainen we ongeveer 50 beleidsambtenaren. 
 • Met de Corporatiestrateeg verzorgen we diverse congressen en cursussen rond betaalbaarheid en vastgoedstrategieën.
 • Ook leveren we onze bijdrage aan trainingen van Platform31, bijvoorbeeld over prestatieafspraken.

Companen is lid van:

 • MOA Expertise Center voor Marketing Insights, Onderzoek en Analytics