Close

Privacy

De bescherming van de privacy van de respondent staat bij ons voorop! Companen respecteert de regels van de AVG ten aanzien van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend door Companen gebruikt ten behoeve van de projecten waarvoor de gegevens ons ter beschikking worden gesteld.


Fair Data Keurmerk
Wij zijn lid van de MOA, de Nederlandse brancheorganisatie van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met marktonderzoek. Companen voldoet aan de eisen die het Fair Data keurmerk van de MOA stelt. Zie voor nadere informatie www.moaweb.nl.


MOA Fair Data


Omgaan met persoonsgegevens
Het komt voor dat Companen voor haar onderzoekswerkzaamheden de diensten van andere bedrijven inschakelt. Wij werken alleen met betrouwbare en gerenommeerde partners waarmee wij bewerkersovereenkomsten hebben afgesloten conform de AVG.

Wij zullen de gegevens van respondenten nooit aan derden ter beschikking stellen zonder expliciete toestemming van de respondent en nooit onderzoeksuitkomsten presenteren die zijn terug te voeren op individuele respondenten. Na afronding van onze onderzoeken worden de onderzoeksresultaten geanonimiseerd en worden de adresgegevens van respondenten vernietigd.


Gedragscode MOA en ESOMAR

Wij houden ons aan de gedragscode van de MOA en de internationale gedragscode voor marktonderzoek. Deze code wordt onderschreven door ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

In deze internationale code wordt de privacy van de respondent als volgt beschermd:

  • De medewerking van de respondent aan een marktonderzoeksproject is in iedere fase volkomen vrijwillig. De respondent mag niet worden misleid als de respondent om medewerking wordt gevraagd.
  • De anonimiteit van de respondent moet strikt worden gewaarborgd. Als de respondent op verzoek van de onderzoeker toestemt om gegevens door te geven in een vorm die het mogelijk maakt dat de respondent persoonlijk herkend wordt dan moet:
    • eerst aan de respondent zijn verteld aan wie de informatie zal worden verstrekt en voor welke doeleinden deze zal worden gebruikt;
    • de onderzoeker zich ervan verzekeren dat de informatie niet zal worden gebruikt voor enig doel buiten het onderzoek. Daarnaast moet de onderzoeker de zekerheid hebben dat de ontvanger heeft ingestemd zich te houden aan de bepalingen van deze code.
  • De onderzoeker moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om zich ervan te verzekeren dat de respondent op geen enkele wijze direct schade wordt toegebracht, of dat de respondent nadelig wordt getroffen ten gevolge van deelname aan een marktonderzoeksproject.


 Lid van MOA