Close

Roosje van Leer

Adviseur

Werkvelden: Woonvisies, leefbaarheid, krimp, Wonen-Welzijn-Zorg, strategie-ontwikkeling, procesbegeleiding.

leer@companen.nl

06 23 12 53 17