Webinar Middeninkomens in de knel: oplossingen in de koopsector

Op woensdag 21 april organiseren Stichting OpMaat en Companen een gratis webinar over praktische oplossingen voor starters en midden­inkomens op de koopwoningenmarkt.
Dit webinar is speciaal bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers en lokale partners rond woonbeleid bij gemeenten.

De koopprijzen van woningen in Nederland blijven maar stijgen. Ook voor 2021 en 2022 verwachten de Nederlandse banken dat dit onverminderd doorzet. In de meeste regio’s zijn koopwoningen nu al niet meer bereikbaar voor starters en middeninkomens. De kloof tussen hun hypotheekmogelijkheden en de huizenprijzen wordt helaas alsmaar groter.
De beoogde één miljoen extra nieuwe woningen tot 2030 is natuurlijk goed nieuws, maar het zal nog jaren duren voordat de achterstanden zijn ingelopen. Dit biedt op korte en middellange termijn voor deze groep geen soelaas. Voor al die starters en andere middeninkomens in de knel moet er vooral nu en concreet wat veranderen op de woningmarkt.

Veel gemeenten en corporaties worstelen met de vraag hoe zij zelf of samen kunnen zorgen voor betere perspectieven voor de starters en middeninkomens. Welke mogelijkheden biedt het huidige instrumentarium? Welke onvermoede kansen zijn hier nog te pakken? Hoe zet je deze instrumenten in zonder risico’s en met de meeste impact voor huidige én toekomstige woningzoekenden?

Tijdens het gratis webinar van Stichting Opmaat en Companen passeert een breed pallet aan oplossingen de revue, variërend van wettelijke instrumenten en financieringsconstructies tot kansrijke erfpachtregelingen. De deelsessies staan onder begeleiding van ervaren adviseurs rond samenwerking en bekende aanbieders van vernieuwende woningmarktoplossingen.

Programma

14:30Welkom en inleiding (Bram Klouwen, directeur Companen)
14:40Kansrijk instrumentarium: een kort overzicht (Mattijs Letteboer, adviseur Companen)  
14:55Verkoop onder voorwaarden en erfpachtconstructies onder de loep (Simone van de Kuit, directeur OpMaat)  
15:10De Starterslening: hoe zet je die effectief in? (Paul van Weezel Errens, adviseur SVn)  
15:25Rollen van gemeente en die van andere partijen (Mattijs Letteboer, adviseur Companen)  
15:40Pauze  
15:50Verdiepende deelsessies  (meer informatie vindt u hieronder)
16.10Plenaire terugkoppeling uit de deelsessies  
16.30Afronding

Verdiepende deelsessies

 1. Do’s en don’ts samenwerking tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen
  Bram Klouwen (Companen)
  Hoe zorg je ervoor dat de realisatie van woningen voor middeninkomens van de grond komt? Gemeenten, corporaties en marktpartijen hebben elkaar nodig om plannen te realiseren, maar hoe werk je goed met elkaar samen? We gaan in op 5 do’s en don’ts voor een optimale publiek-private samenwerking.
 2. KOOPstart en Koopgarant: vergelijking en toepassingsmogelijkheden
  Simone van de Kuit (OpMaat)
  Hoe kunnen Koopgarant en KOOPstart gemeenten, corporaties en ontwikkelaars in het huidige tijdgewricht helpen aan een (duurzaam) betaalbaar koopsegment? Wanneer past welk product het best? En wie gaat het product uiteindelijk aanbieden?
 3. KoopSmarter: de nieuwe erfpachtoplossing voor gemeenten die ontzorgd willen worden
  Ernst van der Leij (Brink)
  KoopSmarter is the new kid on the block als het gaat om praktische erfpachtoplossingen voor koopstarters en middeninkomens. Speciaal ontwikkeld voor gemeenten die ontzorgd willen worden bij de uitvoering. Waarmee maakt KoopSmarter het verschil? En hoe werkt deze erfpachtconstructie in de praktijk?
 4. Starterslening en andere financieringsproducten voor starters en middeninkomens
  Paul van Weezel Errens en Liesbeth Rooijmans (SVn)
  De Starterslening is niet nieuw, maar hoe kan je deze oplossing nog beter inzetten? Welke andere financieringsproducten voor starters en middeninkomens heeft de SVn nog meer ontwikkeld? Waar liggen kansen om financieringsconstructies met andere regelingen te combineren?
 5. Het organiseren van Koopgarant bij gemeenten: ervaringen van de Gemeente Ede
  Arjan Westerneng (gemeente Ede) en Bernard Wouters (OpMaat)
  Marktpartijen en woningcorporatie pakken de handschoen niet op om voor langjarig betaalbare koopwoningen te zorgen. De gemeente Ede gaat het daarom gewoon zelf doen. Maar wat komt daar allemaal bij kijken?

Inschrijven is mogelijk tot en met 11 april 2021. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. De definitieve bevestiging met de groepsindeling ontvangt u 13 april.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat: of 026-3512532.