De toenemende druk op de woningmarkt in de Randstad maakt het voor huishoudens aantrekkelijk om hun woning voor veel geld te verkopen en te verhuizen naar landelijke gemeenten en regio’s. De grote steden hebben de laatste jaren te maken met een groeiend vertrek van inwoners. Het vertrekoverschot in de vier grote steden verdubbelde tussen 2017 en 2020. In Den Haag was dat zelfs driemaal en in Rotterdam zelfs viermaal zoveel. Inwoners verhuizen naar minder stedelijke gemeenten in de omgeving. De verschuiving naar meer thuis werken maakt de drempel alleen maar lager.

Kapitaal door overwaarde
Voor lokale woningzoekenden in gemeenten buiten de Randstad betekent deze ontwikkeling dat zij meer concurrentie ondervinden. De kapitaalkrachtige woningzoekende uit de steden is (dankzij de overwaarde op hun huis) in staat om flink te overbieden. We zien dit in een willekeurige greep van onderzoeken die we nu uitvoeren, zoals voor Hoeksche Waard, Moerdijk en Harderwijk. Makelaars ervaren dit in hun dagelijkse praktijk. Overbieden is de norm. Dit zet zeker starters op grote achterstand.

Welke instrumenten zijn er?
De positie van de lokale woningzoekende is in steeds meer onderzoeken en beleidsvisies één van de belangrijkste aandachtspunten. Lukt het startende huishoudens nog om aan een woning te komen in hun wijk, kern of gemeente? Wij informeren en adviseren over de voordelen, maar ook de mogelijke nadelen. Zo sturen we op het vergroten van kansen voor lokale woningzoekenden. Zijn er via de huisvestingsverordening, de doelgroepenverordening of privaatrechtelijk mogelijkheden? En veranderen de mogelijkheden met de komst van de Omgevingswet?

Meer weten? Neem contact op met Mattijs Letteboer of Jeroen Lijzenga.

13 juli 2021