Categorie: Actueel

De uitkomst is logisch. De jaarlijkse huurverhoging is voor huurders vaak aanleiding om kritisch te kijken naar de hoogte van de huur. Het aantal zaken bij de huurcommissie beweegt mee met de achtergrond van de huurverhoging. Vaak was een verandering in de wetgeving de achterliggende reden. De introductie van de inkomensafhankelijke huurverhoging zorgde bij veel...