Hoe zorgen we er dan voor dat het groeiend aantal mensen met wat ondersteuning zelfstandig in hun wijk kan (blijven) wonen? Samen met de gemeente Amsterdam onderzoekt Companen wat een inclusieve wijk eigenlijk is, en hoe je daar vanuit principes en bouwstenen op stuurt.

Goede woning en woonomgeving

De gemeente Amsterdam startte in 2020 de stadsbrede aanpak “Amsterdam Vitaal en Gezond (AVG)”. Binnen het project richten een aantal coalities zich op het realiseren van 10 extra gezonde levensjaren voor iedere Amsterdammer in 2040. Samen met de coalitie “Groei van de stad” verkent Companen hoe een wijk dan ingericht moet zijn.

Uit dit onderzoek identificeerden we vier programmalijnen voor het creëren van een goede woning en woonomgeving met een infrastructuur voor samenwerking en ondersteuning:

  1. De persoon en de woning.
  2. De woonomgeving en de openbare ruimte.
  3. Preventie via een positieve gezondheidsbenadering.
  4. Samenwerking van alle betrokken partijen.

Kijk voor nadere uitwerking van deze programmalijn in tien principes op onze website.

Van praten naar bouwen

In interactieve sessies met alle partijen zijn de principes en programmalijn getoetst aan de praktijk. Zo werd door het gebruik van canvassen en interactieve kaarten bijvoorbeeld duidelijk dat in één van de geplande wijken meer apotheken zouden komen dan nodig op basis van het aantal inwoners. Als alternatieve oplossing is naar voren gekomen dat in die situatie onbemande afhaalpunten uitkomst kunnen bieden. Ook lag een gepland cluster woningen met ondersteuning niet ideaal ten opzichte van voorzieningen en openbaar vervoer. Door woningen zuidwaarts te verplaatsen, is dit op te lossen. Conclusie uit deze sessies: door zaken aan de praktijk te toetsen kun je vanuit principes stappen zetten die een inclusieve wijk concreet maken.

Bouwstenenboek voor nieuwe initiatieven

Momenteel werkt Companen samen met de coalitie toe naar een bouwstenenboek van principes dat de gemeente en al haar partners kunnen gebruiken bij herstructurering en nieuwbouw. Wilt u ook aan de slag om via de praktijk invulling te geven aan inclusievere wijken? Neem dan contact op met Jan van Deursen of Martin Bleijenburg.

21 december 2021