De gemeente Amsterdam startte in 2020 de stadsbrede aanpak Amsterdam Vitaal en Gezond (AVG). Samen met haar partners richt zij inclusieve wijken in, met een concreet handelingsperspectief voor de eerste vijf jaar. Companen bracht in beeld welke ordeningsprincipes hierbij leidend zijn.

De 10 belangrijkste principes zijn:

  1. Realiseer aantrekkelijke, toegankelijke, geclusterde en betaalbare woningen.
  2. Stimuleer en faciliteer innovatieve concepten en woonvormen.
  3. Rollatorradius: situeer woningen op loopafstand (250-500 meter) van voorzieningen.
  4. Focus de wijkgerichte aanpak op wijken waar je meerdere vliegen in één klap kunt slaan.
  5. Plan rustplekken langs doorgangsroutes en bij ontmoetingsplekken waar reuring is.
  6. Preventie betekent uiteindelijk het afschalen van zorg: de kost gaat voor de baat.
  7. Kijk naar wat iemand nog wel kan (positieve gezondheid).
  8. De gemeente heeft de regierol te midden van haar partners met wijkregisseurs in een sleutelpositie.
  9. Bouw op bestaande en bekende infrastructuur. Creëer alleen iets nieuws als het er nog niet is.
  10. Wees standvastig in de principes en flexibel in de uitvoering, want iedere wijk is uniek.
Woonzorgzones terug van weggeweest

Wij werken nu met de gemeente Amsterdam en haar partners de principes uit naar concrete acties voor de komende vijf jaar. Wilt u ook aan de slag met de inrichting van vitale en gezonde wijken? Neem dan contact op met Jan van Deursen of Martin Bleijenburg.

13 juli 2021