Categorie: Woningmarkt

Verkiezingsposters 2023 op een reclamebord
De kiezer heeft gesproken; het woord is weer aan de politiek. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor het wonen in Nederland? We schetsen het aan de hand van vier mogelijke coalities.