Er zijn zes typen beschreven: mantelzorgwoning, kleinschalig wonen, woongroep, woongemeenschap, modern hofje en wooncomplex. Per type is er een algemene beschrijving met de bedoeling van de woonvorm en een SWOT-analyse. De voorbeelden geven diepgaande informatie over bewoners, woningen, complex, voorzieningen in en om het complex, gemeenschappelijkheid in de woonvorm en financiële aspecten. De Catalogus biedt ook inzicht in voorbeeldplattegronden.

De informatie in de Catalogus ondersteunt woningcorporaties of andere ontwikkelende partijen, en (toekomstige) bewoners bij keuzes over nieuwe woonvormen voor senioren.

Companen ontwikkelde de Catalogus samen met platform ZorgSaamWonen en Kantelingen, met ondersteuning van het ministerie van VWS. Een klankbordgroep van deskundigen uit wonen, zorg en welzijn heeft gedurende het traject intensief meegedacht.

De samenstellers van de Catalogus woonvormen voor senioren hopen dat dit instrument bijdraagt aan het realiseren van meer diversiteit in woonvormen voor senioren. De komende jaren neemt het aantal senioren in Nederland fors toe. Er wordt nog weinig ingespeeld op de woonbehoeften van senioren op de woningmarkt. Veel ouderen blijven bij gebrek aan aantrekkelijk aanbod wonen in hun huidige woning. Om doorstroming te bevorderen is het van belang nieuwe woonvormen te ontwikkelen die aansluiten op de wensen van senioren. De Catalogus biedt een staalkaart van de huidige vormen en is in de toekomst uit te breiden met nieuwe voorbeelden.

Meer weten? Neem contact op met Roosje van Leer.

18 mei 2022