Categorie: Wonen, Welzijn & Zorg

Mensen met een zorgvraag zo ‘gewoon mogelijk’ laten wonen in de wijk, dat is het streven van veel gemeenten. Dus wordt van alles uit de kast getrokken om mensen vanuit beschermd wonen te laten uitstromen naar reguliere woningen. Een 'Opstapregeling' kan daarbij goed helpen.