Categorie: Wonen, Welzijn & Zorg

Oude dame met rollator kijkt van buiten door een raam een woning in
Voor succesvol woonzorgbeleid zijn oplossingen als woonzorgzones onlosmakelijk verbonden met wat er speelt op wijk- en buurtniveau.