Categorie: Leefbaarheidsonderzoek

Voor ruimtelijke ontwikkeling en een vitale woonomgeving is meer nodig dan alleen woningbouw. We boden de gemeente Goeree-Overflakkee handelingsperspectief met een aantal ontwikkelscenario’s én de doorwerking daarvan op de vitaliteit van de kernen.