Categorie: Woonvisie

Inspelen op de woningbehoefte Het wonen in een woonwagen is onlosmakelijk deel van de culturele identiteit van woonwagenbewoners. De overheid heeft een verantwoordelijkheid dat mensen hun culturele identiteit kunnen behouden. Dat betekent dus ook wonen in een woonwagen. In het landelijk beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid heeft het ministerie deze verantwoordelijkheid neergelegd bij gemeenten; als onderdeel...