Dit zijn de thema’s!

Deelnemers hebben zelf onderwerpen aangedragen en we zijn blij aan te kondigen dat we een definitieve lijst hebben met interessante thema’s om te bespreken.

  • In Zwolle heeft 25% van de jongeren die Beschermd Wonen vooral een huisvestingsvraag. Corporaties geven aan dat goedkope woningen bouwen voor deze groep vaak niet rendabel is. Hoe realiseren we ook voor deze jongeren voldoende woningen?
  • De regio West-Friesland is bezig met het opstellen van prestatieafspraken wonen en zorg. Dit vraagt veel afstemming tussen 7 gemeenten en een veelvoud aan andere organisaties zoals corporaties, zorgorganisaties, huurdersorganisaties en cliëntenorganisaties. Hoe stem je dit goed af en zorg je dat de afspraken ook geborgd worden?
  • De gemeente Maastricht heeft een toetsingskader voor woonzorginitiatieven opgesteld. Wat zijn hun ervaringen bij het opstellen en toepassen van dit kader?

Details:
Datum: 2 november tussen 14:00 en 17:00
Plaats: Kantoor de Enk – Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem

Geïnteresseerd? Schrijf u in via .

28 oktober 2021